Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Κ. Μαρξ: Θεωρίες για την υπεραξία 3 Τόμοι!


Κ. Μαρξ: Θεωρίες για την υπεραξία 3 Τόμοι!

Οι «Θεωρίες για την Υπεραξία» αποτελούν ένα μέρος του ογκώδους οικονομικού χειρογράφου του Μαρξ, που το έγραψε από το 1861 έως το 1863. Το χειρόγραφο αυτό αποτελείται από 23 τετράδια με 1472 σελίδες και η συνολική του έκταση καλύπτει 200 τυπογραφικά φύλλα. Το χειρόγραφο αυτό αποτελεί τη συνέχιση του πρώτου τεύχους με τον τίτλο «Για την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας», που είχε εκδοθεί το 1859 και φέρει τον ίδιο τίτλο. Το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ δημοσιεύει ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ και τους τρεις τόμους, όπως μας τους έστειλαν οι σύντροφοι από τη Διεθνή Σχολή «Λογική της Ιστορίας» .

Καρλ Μαρξ

Οι τρεις Τόμοι του Κεφαλαίου διαβάστε!
Πρώτος Τόμος για την υπεραξία

-


Δεύτερος Τόμος

-

Τρίτος Τόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου