Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Το κράτος ως πεδίο πραγμάτωσης της ελευθερίας κατά τον Χέγκελ


Το κράτος ως πεδίο πραγμάτωσης της ελευθερίας κατά τον Χέγκελ
FREE photo hosting by Fih.grΟ κόσμος, σήμερα, όπως άλλωστε και από την αρχή της ιστορίας του, είναι χωρισμένος σε κράτη. Τα κράτη αυτά διοικούνται και διέπονται κατά τη λειτουργία τους απο τους νόμους, η μορφή των οποίων εξελίχθηκε ακολουθώντας την πρόοδο του ανθρώπινου πνέυματος. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια το γεγονός οτι οι σύγχρονες κοινωνίες και οι κοινωνίες της αρχαιότητας (Ανατολή, αρχαία Ελλάδα, Ρωμαϊκή αυτοκρατορία) δεν αποτελούν οι μεν τον καθρέφτη των δε. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι η ύπαρξη ορισμένων διαφορών με την κυριότερη να εντοπίζεται στο φαινόμενο της δουλείας. Τα κράτη της αρχαιότητας, συνεπώς, χαρακτηρίζονται από το γεγονός οτι διέπονταν - για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλώς- από νόμους (γραπτό και άγραφο δίκαιο) και τη διάκριση των ανθρώπων σε πολίτες και δούλους,
σε ελεύθερους και ανελεύθερους. Η αιτιολόγηση αυτής της διάκρισης των ανθρώπων, τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα, πήγαζε από το τόπο προέλευσης των δούλων - ήταν βάρβαροι - ή καλύτερα όπως το διατυπώνει ο Αριστοτέλης ήταν κατώτεροι όσον αφορά την πνευματική τους κατάσταση από τους ελεύθερους πολίτες. /στόσο, πέραν αυτών των διανοημάτων περί ελευθερίας γενικά, μπορούμε να συναντήσουμε πολύ
περισσότερα διανοήματα και ολόκληρα φιλοσοφικά συστήματα περί πολιτικής ελευθερίας, τόσο κατά την περίοδο της αρχαιότητας όσο και καθόλη την πορεία της ιστορίας.
Παπαχρήστου Ελένη
Το κράτος ως πεδίο πραγμάτωσης της ελευθερίας κατά τον Χέγκελ – Διαβάστε το σε pdf 

1 σχόλιο: