Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Τέσσερα φιλοσοφικά δοκίμια, Μάο Τσε-Τουνγκ


Τέσσερα φιλοσοφικά δοκίμια, Μάο Τσε-Τουνγκ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟFREE photo hosting by Fih.gr

“Κατά την περίοδο του
Απελευθερωτικού πολέμου, ο Στάλιν, στην αρχή , δεν μας άφηνε να κάνουμε την
επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι ένας εμφύλιος πόλεμος θα απειλούσε να
καταστρέψει το κινέζικο έθνος. Έπειτα, όταν ο πόλεμος ξέσπασε, έδειξε
σκεπτικισμό απέναντι μας. Όταν κερδίσαμε τον πόλεμο, υποψιάστηκε , ότι
επρόκειτο για μια νίκη όπως εκείνη του Τίτο και το 1949 και το 1950 άσκησε μια
πολύ μεγάλη πίεση πάνω μας.” Είναι μια παράθεση αποσπασμάτων από τα έργα του
Μάο Τσε Τουνγκ με χρονολογική σειρά.

Μάο Τσε-Τουνγκ
Τέσσερα φιλοσοφικά δοκίμια Μάο Τσε Τουνγκ – Διαβάστε τα

“Κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού πολέμου, ο Στάλιν, στην αρχή , δεν μας άφηνε να κάνουμε την επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι ένας εμφύλιος πόλεμος θα απειλούσε να καταστρέψει το κινέζικο έθνος. Έπειτα, όταν ο πόλεμος ξέσπασε, έδειξε σκεπτικισμό απέναντι μας. Όταν κερδίσαμε τον πόλεμο, υποψιάστηκε , ότι επρόκειτο για μια νίκη όπως εκείνη του Τίτο και το 1949 και το 1950 άσκησε μια πολύ μεγάλη πίεση πάνω μας.”

Είναι μια παράθεση αποσπασμάτων από τα έργα του Μάο Τσε Τουνγκ με χρονολογική σειρά.
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ , Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις, 25/04/1956, σελ. 35, Μορφωτικές Εκδόσεις )
«Έτσι η φεουδαρχία, από κυρίαρχη δύναμη που ήταν στο παρελθόν, γίνεται, στην εποχή της νέας καπιταλιστικής κοινωνίας, μια υποταγμένη δύναμη που μαραίνεται προοδευτικά. Αυτό συνέβηκε, επί παραδείγματι, στην Αγγλία και στη Γαλλία. Με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων η ιδία η αστική τάξη, από νέα τάξη που ήταν παίζοντας ένα ρόλο προοδευτικό, γίνεται παλιά ταξη παίζοντας έναν αντιδραστικό ρολο και τελικά ανατρέπεται από το προλεταριάτο και γίνεται μια τάξη που στερείται του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, ανατρέπεται από την εξουσία και η οποία θα εξαφανιστεί με τον καιρό.»
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, 1937, Από το βιβλίο : Τέσσερα φιλοσοφικά δοκίμια, Εκδ.Καραναση, σελ. 73 )
« Η μεταμόρφωση της παλιάς Κίνας σε μια νέα Κίνα θα επιφέρει επίσης μια μεταμόρφωση στις σχέσεις ανάμεσα στις παλιές φεουδαρχικές δυνάμεις και τις νέες λαϊκές δυνάμεις. Η παλιά φεουδαρχική ταξη των γαιοκτημόνων θα ανατραπεί, από κυρίαρχη ταξη θα γίνει υποταγμένη και θα εξαλειφθεί προοδευτικά » ( Μαο Τσε Τουγκ, ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, 1937, Από το βιβλίο : Τεσσερα φιλοσοφικά δοκίμια, Εκδ.Καραναση, σελ. 74)
« Κοιτάτχε : με την επανάσταση, το προλεταριάτο από κυριαρχούμενη τάξηη μεταμορφώνεται σε κυρίαρχη τάξη, και η αστική τάξη, που κυριαρχούσε μέχρι τότε μετατρέπεται σε κυριαρχούμενη τάξη, παίρνοντας κάθε μια την θέση που κατείχε η αντίπαλη της. Αυτό πραγματοποιήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και αυτό θα πραγματοποιηθεί σ'ολόκληρο τον κόσμο. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, 1937, Από το βιβλίο : Τέσσερα φιλοσοφικά δοκίμια, Εκδ.Καραναση, σελ. 81 )
« Αφού σήμερα ο ιμπεριαλισμός και τα φεουδαρχικά υπολείμματα είναι οι κυριότεροι εχθροί της κινέζικης επανάστασης, ποια θα είναι λοιπόν τώρα η προσπάθεια αυτής της επανάστασης.
Αναμφισβήτητα, ο σπουδαιότερος ρόλος της είναι να νικήσει αυτούς τους δυο εχθρούς. Από εξωτερική άποψη, πρέπει να ξεσηκώσει μια εθνική επανάσταση που θα βάλει τέλος στη καταπίεση του ιμπεριαλισμού, ενώ στο εσωτερικό πρέπει να προκαλέσει μια δημοκρατική επανάσταση που θα βάλει τέλος στα φεουδαρχικά υπολείμματα. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ. Αναγνωστιδη, σελ. 22, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939 )
« ποιες τάξεις λοιπόν ή ποια στρώματα των διάφορων τάξεων μπορούν να αποτελέσουν τις δυνάμεις που θ’ανατρέψουν τον ιμπεριαλισμό και τον φεουδαρχισμό ; »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ.2^ , Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939 )
« Μα ένας μεγάλος αριθμός φωτισμένων ανθρώπων που ανήκαν στο στρώμα των μικρών ή μεσαίων ιδιοκτήτων γης, σε πείσμα των καπιταλιστικών τους ιδεών, υποστήριξαν δραστήρια την αντίσταση, και γι'αυτό αξίζουν την συνεργασία μας στον αγώνα κατά του Ιάπωνα εχθρού. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστίδη, σελ. 24, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939 )
« Η εθνική αστική τήξη είναι μια ταξη που έχει μια διπλή ιδιοσυγκρασία. Από το ένα μέρος καταπιέζεται από τον ιμπεριαλισμό και υποδουλώνεται από τα υπάρχοντα φεουδαρχικά στοιχεία, εναντιώνεται στον ιμπεριαλισμό και στα μισοφεουδαρχικά στοιχεία. Από την άποψη αυτή αποτελεί μέρος των επαναστατικών δυνάμεων. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 25, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Τους πλουσίους γαιοκτήμονες που αποτελούν περίπου το 5% του αγροτικού πληθυσμού……Μα η
επαναστατική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι τους σαν να βρίσκονται στο ίδιο κοινωνικό στρώμα με τους τσιφλικάδες και δεν θα πρέπει πρόωρα να τους συμπεριλάβει στην πολιτική της εξουδετέρωσης της οικονομίας τους γιατί για μια ορισμένη χρονική περίοδο τα προϊόντα τους μας είναι απαραίτητα. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 29, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Τους μεσαίους αγρότες : που αποτελούν το 20% περίπου του αγροτικού πληθυσμού. Γενικά δεν εκμεταλλεύονται κανένα, και από οικονομική άποψη είναι αυτάρκεις ( όταν έχουν μια καλή σοδιά, μπορούν νάχουν αρκετό κέρδος και να πάρουν εργάτες γης ή να δώσουν μερικά μικρά δάνεια ).
Είναι μια καλή επαναστατική δύναμη και η στάση τους απέναντι της επανάστασης ( αν θα είναι υπέρ ή κατά ) αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την προοπτική της νίκης, προ παντός, γιατί μετά την εκτέλεση της αγροτικής επανάστασης, η πλειονότητα των αγροτών θα είναι μεσαίοι αγρότες. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 29, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Τους φτωχούς αγρότες και τους εργάτες γης, που αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της αγροτιάς .... Είναι η δύναμη η πιο σταθερή της κινέζικης επανάστασης, ο φυσικός και ο πιο σίγουρος σύμμαχος του προλεταριάτου, καθώς και η κυρία δύναμη της επανάστασης. Δεν μπορεί παρά κάτω από την καθοδήγηση του προλεταριάτου, οι μεσαίοι και οι φτωχοί αγρότες να χειραφετηθούν »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 29, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Είναι λοιπόν η μικροαστική τήξη μια από τις δυνάμεις της επανάστασης. Είναι ένας από τους συμμάχους του προλεταριάτου, στη οποία μπορεί κάνεις να έχει εμπιστοσύνη και δεν μπορεί, παρά κάτω από την καθοδήγηση του προλεταριάτου, να ελπίζει κάνεις ότι η μικροαστική τήξη θα χειραφετηθεί.»
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 26, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανασταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
[ Χειραφέτηση της μικροαστικής τάξης = να καταφέρει να επιδιώξει τις προσδοκίες της = να πάψουν να είναι μικροαστοί μιας και το όνειρο των μικροαστών είναι να «προκόψουν», δηλαδή να γίνουν αστοί, να πλουτίσουν ]
« Τι είδους επανάσταση είναι η κινέζικη επανάσταση στο τωρινό της στάδιο;
Μήπως είναι μια αστικοδημοκρατική επανάσταση ; ή μια προλεταριακή-σοσιαλιστική ; Όχι φυσικά το δεύτερο αλλά το πρώτο. »
( Μάο Τσε Τουνγκ. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 32, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« …… η αιχμή της επαναστάσεις δεν πρέπει να στρέφεται γενικά κατά του καπιταλισμού και κατά της
καπιταλιστικής ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά κατά των ιμπεριαλιστικών και φεουδαρχικών μονοπωλίων. Κατά συνεπεία, ο χαρακτήρας της κινέζικης επανάστασης στο τωρινό της στάδιο δεν είναι ο χαρακτήρας του προλεταριακού σοσιαλισμού, αλλά της αστικής δημοκρατίας. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 32-33, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939)
« Όμως η τωρινή κινέζικη αστικοδημοκρατική επανάσταση δεν είναι μια αστικοδημοκρατική επανάσταση συνηθισμένου τύπου, γιατί αυτός ο τύπος επαναστάσεις είναι πια ξεπερασμένος, αλλά μια αστικοδημοκρατική επανάσταση καινούργιου και ιδιαίτερου τύπου. Η επανάσταση αυτού του τύπου πραγματοποιείται στη Κίνα και σ'όλες τις άλλες αποικιακές, μετααποικιακές χώρες και καλούμε αυτό το τύπο, καινούργια δημοκρατική επανάσταση. Από πολιτική άποψη, γίνεται από πολλές επαναστατικές τάξεις που ενώνονται για να σχηματίσουν μια δημοκρατική επαναστατική δικτατορία εναντία στους ιμπεριαλιστές προδότες, τους αντιδραστικούς, καθώς και για ν'αντιταχθεί στη μετατροπή της κινέζικης κοινωνίας σε μια κοινωνία με αστική δημοκρατία. Από οικονομική άποψη, προσπαθεί να εθνικοποιήσει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών, των προδοτών και των αντιδραστικών, να διανείμει τις μεγάλες εκτάσεις γης και να τις δώσει στους αγρότες, να βοηθήσει ταυτόχρονα τις μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς να επιδιώξει να καταστρέψει την οικονομία των πλουσίων αγροτών. Γι'αυτό ενώ αυτός ο καινούργιος τύπος δημοκρατικής επανάστασης ανοίγει τον δρόμο στον καπιταλισμό, δημιουργεί ωστόσο ένα προηγούμενο στο σοσιαλισμό. Η κινέζικη επανάσταση στο τωρινό της στάδιο είναι μια περίοδος μεταβατική μεταξύ του τέλους της αποικιακής, μισοαποικιακής και μισοφεουδαρχικής κοινωνίας και της εγκαθίδρυσης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Είναι ένα προτσές επαναστατικό και καινούργιο της νέας δημοκρατίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μ'αυτό τον όρο : καινούργια δημοκρατική επανάσταση, εννοούμε μια λαϊκοδημοκρατική επανάσταση εναντία στον ιμπεριαλισμό και τον φεουδαρχισμό, κάτω από την καθοδήγηση του προλεταριάτου, ή με άλλα λογία, μια επανάσταση που γίνεται από το ενιαίο μέτωπο όλων των επαναστατικών τάξεων. Η Κίνα πρέπει πρώτα να κάνει αυτή την επανάσταση και καμία άλλη, πρωτού φτάσει στη σοσιαλιστική επανάσταση. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ 33-34, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939 )
« Αυτό δεν είναι ούτε « η δικτατορία ενός μονάχα κόμματος » της πλουτοκρατίας, ούτε « η δικτατορία ενός μονάχα κόμματος » του προλεταριάτου, αλλά « η δικτατορία όλων των κομμάτων » του ενιαίου αντιγιαπωνέζικου μετώπου. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 34, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανασταση και το Κ.ΚΚινας, 1939 )
« Αυτή η καινούργια δημοκρατική επανάσταση διαφέρει επίσης από τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις, γιατί ο σκοπός της είναι μονάχα η ήττα των ιμπεριαλιστών, των προδοτών και όχι η καταστροφή των καπιταλιστικών στοιχείων, που μπορούν να πάρουν μέρος στους αντιϊμπεριαλιστικούς και αντιφουδαρχικούς αγώνες. » ( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 34, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939 )
« Αυτή η καινούργια δημοκρατική επανάσταση είναι σύμφωνη με την επανάσταση των τριών λαϊκών άρχων που προείπε ο Σουν-Γιαν-Σεν το 1924 δηλ. με την δήλωση της πρώτης αντιπροσωπευτικής συνέλευσης του
Κουομιτάγκ. Σ'αυτή την δήλωση ο Σουν-Γιαν-Σεν είπε : Όλες οι κινέζικες και ξένες επιχειρήσεις, που
έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα ή ένα βαθμό πολύ μεγάλο για ατομική ιδιοκτησία, όπως οι τράπεζες, οι σιδηροδρομικές εταιρείες, η ναυσιπλοΐα κλπ, πρέπει να εθνικοποιηθούν για να μην μπορεί το καπιταλιστικό σύστημα να ελέγχει τα μέσα ζωής του κινέζικου λαού. Αυτή είναι η αρχή που πρέπει να οδηγήσει στον έλεγχο του κεφαλαίου. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωσηδη, σελ. 34, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Αφού ξεκαθαρίσαμε τα βασικά προβλήματα που έχουν σχέση με τα γνωρίσματα της κινέζικης κοινωνίας, τους εχθρούς, το έργο και τον χαρακτήρα της κινέζικης επανάστασης, μπορούμε εύκολα να καταπιαστούμε με τα προβλήματα που έχουν σχέση με το μέλλον της κινέζικης επανάστασης δηλ. με την σχέση ανάμεσα στην κινέζικη αστικοδημοκρατική επανάσταση και στην σοσιαλιστική-προλεταριακή επανάσταση ή με την σχέση ανάμεσα στην κινέζικη επανάσταση στο τωρινό της στάδιο και στο μέλλον
Αφού καθορίστηκε ότι ο σκοπός της κινέζικης επανάστασης στο τωρινό της στάδιο είναι η καταστροφή της αποικιακής, μισοαποικιακής και μισοφεουδαρχικής κοινωνίας δηλαδή η πραγματοποίηση του έργου της καινούργιας δημοκρατικής επανάστασης, μετά τον θρίαμβο της επανάστασης, ( κι αφού η επανάσταση σαρώσει όλα τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την καπιταλιστική ανάπτυξη ) μπορούμε να περιμένουμε ότι θ'αναπτυχθεί - στην κινέζικη κοινωνία - ως ένα ορισμένο βαθμό, η καπιταλιστική οικονομία. Το ότι ο καπιταλισμός θα αναπτυχθεί ως ένα ορισμένο βαθμό, είναι μια αναπόφευκτη συνεπεία της καινούργιας δημοκρατικής επανάστασης, που γίνεται σε μια χώρα καθυστερημένη οικονομικά, όπως είναι η Κίνα. Αυτό, φυσικά, δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα της κινέζικης επανάστασης. Αν αναπτυχθούν οι καπιταλιστικοί παράγοντες, θ'αναπτυχθούν εξίσου και οι σοσιαλιστικοί παράγοντες. Ποιοι σοσιαλιστικοί παράγοντες ; Η αναλογική αύξηση του προλεταριάτου και της σπουδαιότητας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στην κινέζικη πολιτική ζωή και η παραδοχή του ηγετικού ρολού του προλεταριάτου και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας από την αγροτιά, τους διανοουμένους και την μικροαστική τάξη.
Επιπρόσθετα, ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να επιτρέψουν την κινέζικη δημοκρατική επανάσταση ν'αποφύγει τον δρόμο του καπιταλισμού - σαν τελικού ορίου - και να περάσει απευθείας στον σοσιαλισμό. Αυτή η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 36-37, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κίνας, 1939)
« Το να οδηγήσουμε σωστά την κινέζικη αστικοδημοκρατική επανάσταση ( την καινούργια δημοκρατική επανάσταση ) και το να την οδηγήσουμε στο σοσιαλιστικό επαναστατικό στάδιο - όταν θα υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις - αυτό είναι το ένδοξο και μεγαλόπρεπο έργο του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. »
( Μάο Τσε Τουνγκ; ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 37, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Όλα τα μελή του κόμματος πρέπει να ξέρουν ότι το κινέζικο κομμουνιστικό κίνημα είναι ένα ολοκληρωμένο επαναστατικό κίνημα που περιλαμβάνει τα δυο σταδία επανάστασης : τη δημοκρατική και τη σοσιαλιστική. Ο χαρακτήρας αυτών των δυο επαναστατικών προτσές είναι διαφορετικός και εφόσον δεν έχουμε οδηγήσει καλά το πρώτο, δεν θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε καλά το δεύτερο.
Η δημοκρατική επανάσταση είναι αναγκαία προετοιμασία για την σοσιαλιστική επανάσταση και αυτή είναι η αναγκαία κατάληξη της άλλης, »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 38, Από το άρθρο του : Η Κινέζικη επανάσταση και το Κ.Κ.Κινας, 1939 )
« Η ιστορική πορεία της κινέζικης επανάστασης πρέπει να διαιρεθεί σε δυο σταδία. Το πρώτο είναι η δημοκρατική επανάσταση. Το δεύτερο η κοινωνική επανάσταση. Είναι δυο σταθμοί της επανάστασης με διαφορετικό χαρακτήρα……. έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε ότι: Αυτό που λέμε καινούργια πολιτική του κινέζικου λαού είναι η πολιτική της νέας δημοκρατίας, αυτό που λέμε καινούργια οικονομία είναι η οικονομία της καινούργιας δημοκρατίας.» ( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 42 Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μαο το 1940 )
« Επειδή η κινέζικη πλουτοκρατία είναι μια πλουτοκρατία αποικιακή ή μισοαποικιακή που καταπιέζεται από τον ιμπεριαλισμό, διατηρεί ακόμα και στην ιμπεριαλιστική εποχή, σε μια δοσμένη περίοδο και σένα ορισμένο βαθμό, ένα επαναστατικό χαρακτήρα που κατευθύνεται τόσο κατά του ξένου ιμπεριαλισμού όσο και κατά της γραφειοκρατικής κυβέρνησης της δίκης της χωράς
Γι'αυτό η πλουτοκρατία μπορεί να συμμαχήσει με το προλεταριάτο και με την μικροαστική τάξη, εναντία στους εχθρούς της. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη κινέζικη πλουτοκρατία και στη πλουτοκρατία της παλιάς ρουσικής αυτοκρατορίας. Ο ιμπεριαλισμός της παλιάς ρουσικής αυτοκρατορίας, μιλιταριστικός και φεουδαρχικός, ήταν επιθετικός. Γι'αυτό η ρουσική πλουτοκρατία δεν είχε επαναστατικό χαρακτήρα. Εκεί ο ρόλος του προλεταριάτου ήταν να ορθωθεί κατά της πλουτοκρατίας και όχι να συμμαχήσει μαζί της.»
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ.44 Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
« Οπωσδήποτε, το προλεταριάτο, οι αγρότες, οι διανοούμενοι και η μικροαστική τάξη αποτελούν την κυρία δύναμη που θα καθορίσει την τύχη του έθνους. Και αυτές οι τάξεις, που έχουν ήδη ξυπνήσει, είτε ξυπνούν, θα είναι βέβαια, το βασικό στοιχείο του κράτους και της πολιτικής δύναμης της κινέζικης δημοκρατικής επανάστασης. Η λαϊκή δημοκρατία που θέλουμε σήμερα να δημιουργήσουμε, δεν θα μπορέσει να είναι παρά μια λαϊκή δημοκρατία όπου η δικτατορία θα εξασκείται από την ένωση όλων των αντιιμπεριαλιστικών και αντιφεουδαρχικών στοιχείων. Αυτή είναι η καινούργια Δημοκρατία, η Λαϊκή. Είναι επίσης η Λαϊκή Δημοκρατία των καινούργιων « τριών μεγάλων πολιτικών άρχων » της πραγματικής επανάστασης.
Αυτή η καινούργια δημοκρατία, η Λαϊκή, ξεχωρίζει από το ένα μέρος, από την καπιταλιστική δημοκρατία ευρωπαϊκού ή αμερικανικού τύπου, όπου εξασκείται η δικτατορία της πλουτοκρατίας και αποτελεί τύπο ξεπερασμένο, κι από το άλλο μέρος, διαφέρει από το τύπο το πιο σύγχρονο της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, όπου εξασκείται η δικτατορία του προλεταριάτου και αποτελεί τύπο που υπάρχει ήδη στη Σοβιετική Ένωση.
Όμως αυτός ο τύπος Δημοκρατίας σε μια δοσμένη ιστορική εποχή δεν προσαρμόζεται ακόμα σε μια χώρα αποικιακή ή μισοαποικιακή. Γι'αυτό σ'όλες τις αποικιακές ή μισοαποικιακές χώρες που βρίσκονται σε επανάσταση, η μορφή κράτους σε μια δοσμένη ιστορική εποχή δεν μπορεί να είναι παρά μια τρίτη μορφή, που είναι η καινούργια Δημοκρατία, η Λαϊκή. Αυτή εδώ είναι έτσι μια μορφή μεταβατική, αλλά μια μορφή αναντικατάστατη και απαραίτητη.
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα διάφορα πολιτικά καθεστώτα ολοκλήρου του κόσμου, ταξινομημένα συμφωνά με το κοινωνικό τους περιεχόμενο, ανήκουν σ’αυτούς τους τρεις μεγάλους τύπους :
Δημοκρατία με αστική δικτατορία
Δημοκρατία με δικτατορία του προλεταριάτου
δημοκρατία με δικτατορία των επαναστατημένων τάξεων
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ.46 , Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
«Ο τρίτος τύπος είναι η μεταβατική μορφή στις αποικιακές ή μισοαποικιακές χώρες που βρίσκονται σε επανάσταση. Η κάθε μια απ'αυτές τις χώρες έχει φυσικά ξέχωρα γνωρίσματα, αλλά δεν είναι παρά «η μικρή διαφορα στην μεγάλη ομοιότητα». Αρκεί να είναι αποικίες ή μισοαποικίες που βρίσκονται σε επανάσταση και η δημιουργία κράτους και πολιτικής εξουσίας θα έχουν αναγκαστικά, κατά βάση, όμοια χαρακτηριστικά. Η καινούργια Δημοκρατία, η Λαϊκή, αυτή είναι που θα επιβληθεί, με την δικτατορία της ένωσης των αντιιμπεριαλιστικών τάξεων».
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.47 , Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
« Το έθνος είναι : ολοι οι επαναστάτες είναι η δικτατορία όλων των επαναστατικών τάξεων που εξασκείται κατά των προδοτών και αντεπαναστατικών στοιχείων. Να το κράτος που θέλουμε εμείς σήμερα.
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 48 , Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
« Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
« Κάθε επιχείρηση, γενικά, είτε εθνική είτε ξένη, που έχει τον χαρακτήρα μονοπωλίου ή η δυναμικότητα τους ξεπερνάει τις δυνατότητες της ιδιωτικής εκμετάλλευσης, όπως είναι οι τράπεζες, οι σιδηροδρομικές εταιρείες, η αεροπορία, θα διευθύνονται και θα εκμεταλλεύονται από το κράτος, για να μην μπορεί ο ιδιωτικός καπιταλισμός να ελέγχει την εθνική ζωή. Να η βασική έννοια του περιορισμού του κεφαλαίου »
Αυτή είναι επίσης μια επίσημη δήλωση του πρώτου συνεδρίου του Κουομιτάγκ. Αυτός θα είναι ο πραγματικός οικονομικός προσανατολισμός της νέας Δημοκρατίας, της Λαϊκής. Αλλά ταυτόχρονα, δεν δημεύει τις άλλες, τις ιδιωτικές καπιταλιστικές ιδιοκτησίες, ούτε απαγορεύει την ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγής, όταν αυτή δεν ελέγχει την εθνική οικονομική ζωή. Αυτό γίνεται λόγω του καθυστερημένου ακόμα σταδίου της κινέζικης οικονομίας.
Οα πάρει μερικά βασικά μέτρα για να δημεύσει τη γη των μεγάλων τσιφλικάδων και θα τη διανείμει. στους ακτήμονες αγρότες ή σ΄αυτούς που έχουν λίγη γη, για να πραγματοποιηθεί το σύνθημα του Σουν-Γιαν-Σεν : «Η γη σ'αυτούς που την καλλιεργούν » και για να σαρώσει τις φεουδαρχικές σχέσεις που υπάρχουν στην ύπαιθρο. Εδώ δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ένας αγροτικός σοσιαλισμός, αλλά να μετασχηματιστεί η ιδιωτική παραγωγή των καλλιεργητών. Θα επιτραπεί επίσης η ύπαρξη μιας πλούσιας αγροτικής οικονομίας . » ( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε/So' , Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μαο το 1940 )
« Μήπως αν δεν πάρει κάνεις τον δρόμο της καπιταλιστικής αστικής δικτατορίας, μπορεί τότε να πάρει το δρόμο της σοσιαλιστικής προλεταριακής δικτατορίας ; Ούτε αυτό.
Αναμφισβήτητα, η τωρινή επανάσταση βρίσκεται στο πρώτο της στάδιο. Η Κίνα δεν θα γνωρίσει την πραγματική ευτυχία παρά κατά την εποχή του σοσιαλισμού. Αλλά δεν είναι ακόμα σήμερα η εποχή της πραγματοποίησης του σοσιαλισμού. Ο ρόλος της τωρινής κινέζικης επανάστασης συνίσταται στο να καταστρέψει τον ιμπεριαλισμό και τον φεουδαρχισμό. Προτού τελειώσει αυτή η αποστολή δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σοσιαλισμό. Η κινέζικη επανάσταση είναι αναγκασμένη να περάσει από δυο φάσεις. Η πρώτη είναι η νέα δημοκρατία. Η δεύτερη είναι ο σοσιαλισμός.. Αλλά η πρώτη φάση μπορεί να διαρκέσει, αναλόγως, πολύ καιρό, γιατί δεν μπορεί κάνεις να τα πετύχει όλα από το πρωί ως το βράδυ. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.56, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
« Ο Στάλιν είπε : Το αποικιακό και μισοαποικιακό πρόβλημα δεν είναι κατά βάθος παρά πρόβλημα γης. Αυτό
σημαίνει ότι η κινέζικη επανάσταση είναι κατά βάθος μια αγροτική επανάσταση …..
Η πολιτική της νέας Δημοκρατίας δεν έχει σκοπό, κατά βάθος, παρά να δώσει την εξουσία στους αγρότες…..
Η δύναμη των αγροτών είναι η κυρία δύναμη της κινέζικης επανάστασης. Μετά τους αγρότες, οι εργάτες
αποτελούν το δεύτερο στοιχείο του κινέζικου πληθυσμού……… Χωρίς αυτούς ( δηλ τους εργάτες, σ.σ. ) η
επανάσταση δεν θα μπορέσει να κερδίσει την νίκη, γιατί είναι οι ηγέτες της κινέζικης επανάστασης. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.66-67, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
« Παρόλο που η φεουδαρχική οικονομία κατέχει ακόμα μια κυρίαρχη θέση, αυτή η καπιταλιστική οικονομία απέναντι της φεουδαρχικής οικονομίας, είναι μια οικονομία καινούργια. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται ταυτόχρονα μ'αυτή την καινούργια καπιταλιστική κοινωνία είναι οι δυνάμεις της πλουτοκρατίας, της μικροαστικής τάξης και του προλεταριάτου. Και οι αντιπρόσωποι επί του πολιτικού σχεδίου για το ξύπνημα της πλουτοκρατίας, της μικροαστικής τάξης και του προλεταριάτου είναι τα διάφορα επαναστατικά κόμματα που τα κυριότερα απ'αυτά είναι το Κοομιτάγκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα …..Χωρίς την καπιταλιστική οικονομία, την πλουτοκρατία, την μικροαστική τάξη και το προλεταριάτο, χωρίς τα πολιτικά κόμματα αυτών των διαφορετικών τάξεων, η νέα ιδεολογία, η νέα κουλτούρα δεν θα είχε γεννηθεί. Οι νέες πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές δυνάμεις, είναι όλες δυνάμεις της κινέζικης επανάστασης. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.70, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μάο το 1940 )
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Από άποψη προσανατολισμού της εθνικής κουλτούρας, δεν είναι τώρα για μια σοσιαλιστική κουλτούρα. Αν νομίζει κάνεις ότι, η εθνική κουλτούρα είναι πια ή πρέπει να είναι μια σοσιαλιστική κουλτούρα κάνει λάθος.
Μια εθνική κουλτούρα με σοσιαλιστικό περιεχόμενο πρέπει, αναγκαστικά, ν'αντικαθρεφτίζει μια σοσιαλιστική πολιτική και οικονομία. Επειδή σήμερα δεν έχουμε ακόμα αυτή την πολιτική και αυτή την οικονομία, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την εθνική κουλτούρα. Επειδή η τωρινή κινέζικη επανάσταση δεν μπορεί ν'αποχωριστεί από την καθοδήγηση του κινέζικου προλεταριάτου, η καινούργια κινέζικη κουλτούρα δεν μπορεί πιο πολύ ν’αποχωριστεί από την πολιτιστική ιδεολογία του κινέζικου προλεταριάτου, δηλαδή δεν μπορεί ν’αποχωριστεί από την καθοδήγηση των κομμουνιστικών ιδεών. Αλλ'αυτή η καθοδήγηση συνίσταται στο να κάνουμε ν'αναλάβουν οι λαϊκές μάζες μια πολιτική και πολιτιστική επανάσταση εναντία στον ιμπεριαλισμό και τον φεουδαρχισμό και όχι στο να κάνουμε μια σοσιαλιστική πολιτική και πολιτιστική επανάσταση. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ.81-82, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μαο το 1940 )
« Αυτή η νεοδημοκρατική κουλτούρα είναι επιστημονική. Εναντιώνεται σε κάθε φεουδαρχική ιδέα και πρόληψη, διακηρύσσει την «αναζήτηση της αλήθειας στα γεγονότα », την αντικειμενική αλήθεια, την ενότητα της θεωρίας και της πράξης.
Πάνω σ'αυτό το σημείο, η επιστημονική ιδεολογία του κινέζικου προλεταριάτου μπορεί, με τον ματεριαλισμό και τον επιστημονικό νατουραλισμό της ακόμα προοδευτικής πλουτοκρατίας, ν'αποτελέσει ένα ενιαίο μέτωπο κατά του ιμπεριαλισμού, του φεουδαρχισμού και της δεισιδαιμονίας. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ.84, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του Μαο το 1940 )
« Το να δημεύσουμε την γη των φεουδαρχικών τάξεων και να την κάνουμε ιδιοκτησία των αγροτών, το να δημεύσουμε το μονοπωλιακό κεφαλαίο που κυριαρχείται από τον Τσανγκ-Και-Σεκ, Τ.Β.Σουγκ, Χ.Χ. Κουγκ και τον Σεν-Λι-Φου, και να το κάνουμε κρατική ιδιοκτησία της νέας Δημοκρατίας, το να προστατέψουμε την εθνική βιομηχανία και το εμπόριο : Να οι τρεις μεγάλες γραμμές της οικονομικής πολιτικής της επανάστασης της νέας Δημοκρατίας. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.96, Εκδ. Αναγνωστιδη, Εκθεση προς την ΚΕ του ΚΚΚ, 1947 )
« Εκτός από την κατάργηση των ειδικών προνομίων του ιμπεριαλισμού στην Κίνα, ο αντικειμενικός σκοπός της επανάστασης της νέας δημοκρατίας στη χώρα είναι να εξαλείψει την εκμετάλλευση και τη καταταπίεση που εξασκούνται από την τάξη των τσιφλικάδων και από την γραφειοκρατική πλουτοκρατία ( την μεγάλη πλουτοκρατία ), να μετατρέψει τια παραγωγικές σχέσεις τύπου « πλουτοκρατία - φεουδαρχία » και ν'απελευθερώσει όλες τις αλυσοδεμένες παραγωγικές δυνάμεις. Η μικρή και μεσαία αστική τάξη καταπιέζονται και ζημιώνονται απ'αυτές τις τάξεις και από την κρατική τους εξουσία. Παρόλο που είναι κι αυτές αστικές τάξεις, μπορούν ωστόσο να λάβουν μέρος στην επανάσταση της νέας δημοκρατίας ή να να διατηρήσουν την ουδετερότητα τους. Αποτελούν την πραγματική εθνική αστική τάξη. Παντού όπου απλώνεται η κρατική εξουσία της νέας δημοκρατίας, αυτές οι τάξεις πρέπει να προστατεύονται σταθερά και ανεπιφύλακτα. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.97, Εκδ.Αναγνωστιδη, Έκθεση προς την ΚΕ του ΚΚΚ. 1947 )
« Εκείνο που πάει να εξαλείψει η επανάσταση της νέας Δημοκρατίας είναι ο φεουδαρχισμός και ο μονοπωλιακός καπιταλισμός, η τάξη των τσιφλικάδων και η γραφειοκρατική πλουτοκρατία ( η μεγάλη πλουτοκρατία ) και όχι ο καπιταλισμός γενικά, ούτε η μικρή ή μεσαία αστική τάξη. Λόγω της καθυστερημένης κινέζικης οικονομίας, ακόμα και μετά την νίκη της επανάστασης σε πανεθνική κλίμακα, η ύπαρξη της καπιταλιστικής οικονομίας που αντιπροσωπεύεται από την τεραστία μάζα της μικρής και μεσαίας αστικής τάξης, πρέπει να γίνεται ανεκτή για μια ακόμα μακρά περίοδο. Επιπρόσθετα, συμφωνά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας, είναι ανάγκη ν'αναπτυχθούν όλοι οι τομείς αυτής της καπιταλιστικής οικονομίας που είναι ωφέλιμοι στην εθνική οικονομία και αυτοί που θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο μέρος ολόκληρης της εθνικής οικονομίας. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,σελ.97-98, Εκδ.Αναγνωστιδη, Έκθεση προς την ΚΕ του ΚΚΚ, 1947)
« Κάτω απ'αυτές τις συνθήκες, η ύπαρξη και η ανάπτυξη των καπιταλιστικών στοιχείων μικρών και μεσαίων, δεν είναι καθόλου επικίνδυνη. Το ίδιο ισχύει και για την νέα οικονομία των πλουσίων αγροτών, που με την αγροτική επανάσταση θα πάρει, αναγκαστικά, μια ορισμένη μορφή.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καθόλου να επαναληφθεί μια λαθεμένη υπεραριστερή πολιτική, όμοια μ'αυτή που ακολούθησε το κόμμα απέναντι της μικρής και μεσαίας αστικής τάξης κατά την περίοδο του 1931-1934 ( Υπερβολικοί όροι εργασίας, φόροι πολύ μεγάλοι επί του εισοδήματος, καταπάτηση - κατά την αγροτική μεταρρύθμιση - των δικαιωμάτων των βιομηχάνων και των έμπορων. Επίσης το κόμμα, αντί να πάρει σαν αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγής, την οικονομική ευημερία των δημοσίων και ιδιωτικων συμφερόντων και το συμφέρον τόσο των μισθωτών όσο και των εργοδοτών, πήρε σαν αντικειμενικό σκοπό από μονομερή και στενή αντίληψη, την δήθεν ευημερία των εργαζομένων ). Αν επαναλαμβάναμε ένα παρόμοιο λάθος, θα έβλαπτε βέβαια τα συμφέροντα των εργαζόμενων μαζών και του κράτους της νέας δημοκρατίας.
Το βασικό πρόγραμμα του αγροτικού νομού καθορίζει : «να προστατέψουμε τις ιδιοκτήτες και νόμιμες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εναντία σε κάθε επίθεση.» Οι βιομήχανοι και οι έμποροι που αναφέραμε, είναι όλοι οι βιομήχανοι, οι μικροί και ανεξάρτητοι έμποροι,, καθώς και όλα τα μικρά και μεσαία καπιταλιστικά στοιχεία.»
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,σελ.98-99,Εκδ.Αναγνωστιδη, Έκθεση προ; την ΚΈ του ΚΚΚ. 1947)
« Η κατευθυντήρια αρχή της εθνικής οικονομίας της νέας Δημοκρατίας πρέπει να πετύχει το γενικό αντικειμενικό σκοπό, που είναι η ανάπτυξη της παραγωγής, η οικονομική ευημερία των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων καθώς και το συμφέρον τόσο των μισθωτών όσο και των εργοδοτών. Οι πολιτικές αρχές και οι μέθοδοι που ξεφεύγουν απ'αυτό το γενικό αντικειμενικό σκοπό, είναι λαθεμένες.
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ.99, Εκδ.Αναγνωστιδη, Έκθεση προς την ΚΕ του ΚΚΚ. 1947 )
« Εξάλλου, το κόμμα στο Σανσι-Σουεϊ-Γιουαν διόρθωσε πολλές « αριστερές » παρεκκλίσεις, που είχαν εκδηλωθεί. Χοντρικά υπήρχαν τρεις παρεκκλίσεις
………… Η δεύτερη παρέκκλιση ήταν, το ότι χτύπησαν τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που ανήκαν
στους τσιφλικάδες και τους πλουσίους αγρότες , μέσα στα πλαίσια της πραγματοποίησης της αγροτικής μεταρρύθμισης, είτε πηγαίνοντας πολύ μακριά στην αναζήτηση της οικονομικής αντεπανάστασης, είτε χτυπώντας το εμπόριο και την βιομηχανία με μια φορολογική πολιτική. Αυτές ήταν οι « αριστερες » παρεκκλίσεις που έγιναν στο ζήτημα του εμπορίου και της βιομηχανίας, που διορθώθηκαν κι'έδωσαν στη βιομηχανία και το εμπόριο τις δυνατότητες να ξαναγεννηθούν και ν'αναπτυχτούν.»
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 108-109, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από ομιλία του, 01/04/1948 )
« Επίσης, την έλλειψη σοβαρότητας στην εξέταση των διεκδικήσεων των μαζών που πήγαιναν να τυποποιήσουν, χωρίς διάκριση, το σύνθημα « να γίνει ότι θέλει ο λαος ». Σχετικά μ'αυτό να τι έπρεπε να πουν : « Όλες οι δίκαιες διεκδικήσεις των λαϊκών μαζών, το κόμμα πρέπει να τις ικανοποιήσει, ανάλογα με την κατάσταση. Μα όσο για τις άδικες διεκδικήσεις που μπορούν να διατυπώνονται από τις λαϊκές μάζες, το κόμμα πρέπει να διαπαιδαγωγήσει αυτές τις μάζες έτσι που να τις διορθώσει. ».
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 113, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από ομιλία του, 01/04/1948 )
« Κάτω απ’αυτούς τους ορούς, όλοι οι σύντροφοι του κόμματος, πρέπει ν'αφομοιώσουν ολότελα την γενική γραμμή της καινούργιας δημοκρατικής επανάστασης. Αυτή η επανάσταση πρέπει να είναι ( και δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο ) η επανάσταση των μεγάλων λαϊκών μαζών που καθοδηγούνται από το προλεταριάτο εναντία στον ιμπεριαλισμό, στην φεουδαρχία και στον γραφειοκρατικό καπιταλισμό. Δηλαδή η επανάσταση δεν πρέπει να έχει κανένα άλλον ηγέτη παρά το κινέζικο προλεταριάτο και το κόμμα του-το κομμουνιστικό. Δηλαδή το ενιαίο μέτωπο που έχει σχηματιστεί από τον λαό που λαβαίνει μέρος στην επανάσταση, πρέπει να είναι πολύ πλατύ, να παραλαβαίνει τους εργάτες, τους αγρότες, τους ανεξαρτήτους εργαζομένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους διανοουμένους, την φιλελεύθερη πλουτοκρατία και την προοδευτική τάξη των ευγενών που είναι χωρισμένη από την τάξη των τσιφλικάδων. Αυτό είναι που λεμε : Μεγάλες Λαϊκές Μάζες.- Το κράτος και η κυβέρνηση, που εχουν δημιουργηθεί απ’αυτές τις μεγάλες λαϊκές μάζες είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Κυβέρνηση συμμαχίας, που αντιπροσωπεύουν την κυριαρχία όλων των ενωμένων τάξεων,
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 117, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από ομιλία του, 01/04/1948 )
« Το είδος ιδεολογίας που υπερισχύει τώρα στα χωρία και που διακηρύσσει την καταστροφή του εμπορίου και της βιομηχανίας και την απόλυτη εξίσωση σχετικά με την διανομή της γης, είναι τύπου αγροτοσοσιαλιστικού. Αυτό το είδος ιδεολογίας εχει χαρακτήρα αντιδραστικό, ανόητο και οπισθοδρομικό και πρέπει να έχει για αντικειμενικό σκοπό μοναχά το φεουδαρχικό σύστημα εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται από την ταξη των τσιφλικάδων και των πλουσίων αγροτών παλιού τύπου και δεν πρέπει να καταπατούμε την Φιλελεύθερη πλουτοκρατία ουτε τις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που δημιουργούνται από τους τσιφλικάδες ή τους πλούσιους αγρότες………
Ο σκοπός της αγροτικής μεταρρύθμισης είναι να εξαλείψει το σύστημα εκμετάλλευσης, που πάει να πει ότι θέλει την εξάλειψη των τσιφλικάδων σαν τάξης και όχι την εξάλειψη του προσώπου του τσιφλικά. Κατά συνεπεία οι τσιφλικάδες πρέπει να παίρνουν γη και αγαθά όπως οι αγρότες και πρέπει να παίρνουν από εμάς τα μέσα για να μάθουν να εργάζονται και να παράγουν και να συμμετέχουν στην οικονομική ζωη του έθνους ».
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 118, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από ομιλία του, 01/04/1948 )
« Έχουμε πραγματοποιήσει ένα πλατύ και σταθερό ενιαίο μέτωπο. Το ενιαίο μας μέτωπο είναι τόσο πλατύ, που περιλαμβάνει την εργατική ταξη, τους αγρότες, την μικροαστική τάξη και την εθνική αστική τάξη. »
(Μάο Τσε Τουνγκ. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 126, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του. 05.06.1949 )
«Η πείρα που έχει αποκτήσει ο κινέζικος λαος…………..
Αυτός ο « λαός » ποιος είναι ; Στο τωρινό στάδιο, ο λαός της Κίνας είναι η εργατική ταξη, η αγροτιά. η μικροαστική τάξη και η εθνική αστική ταξη. Κάτω από την καθοδήγηση της εργατικής τάξης και του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτές οι τάξεις είναι ενωμένες για να σχηματίσουν το δικό τους κράτος και να εκλέξουν τη δική τους κυβέρνηση, για να κάνουν μια δικτατορία εναντία στους λακέδες του ιμπεριαλισμού, τους τσιφλικάδες, τον γραφειοκρατικό καπιταλισμό, για να τους τσακίσει και να μη τους επιτρέψει να δράσουν παρά μέσα σε ορισμένα πλαίσια, για να μη τους αφήσει να ξεπεράσουν αυτά τα πλαίσια, ούτε στις πράξεις τους ούτε στα λογία τους.»
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 133-134, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του. 05.06.1949)
« Όσο για την άλλη εκμεταλλεύτρια τάξη,την εθνική αστική τάξη, μπορούμε να κάνουμε, στο τωρινό στάδιο, μια μεγάλη δαυλιά διαφώτισης αναμεσα της. Όταν θα πραγματοποιηθεί ο σοσιαλισμός, μ'άλλα λογία, μετά την εθνικοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η εθνική αστική τάξη θα μπορέσει να εξακολουθήσει να μορφώνεται και να διαφωτίζεται. Ο λαός έχει στα χέρια του έναν ισχυρό κρατικό μηχανισμό και δεν φοβάται εξέγερση της εθνικής αστικής τάξης. »
( Μαο Τσε Τουγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 136, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του, 05.06.1949)
« Στο τωρινό στάδιο η εθνική αστική τάξη έχει μια πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Έχουμε πάντα τον ιμπεριαλισμό μπροστά μας κι αυτός είναι εχθρός πολύ άγριος. Θα χρειαστεί πολύς καιρός στην Κίνα για να πραγματοποιήσει μια πραγματική οικονομική ανεξαρτησία. Όταν αναπτυχθεί η κινέζικη βιομηχανία και η Κίνα δεν θα έχει καμία οικονομική εξάρτηση από τις ξένες δυνάμεις, τότε μονάχα θα μπορέσει να φτάσει σε μια πλήρη και αληθινή ανεξαρτησία …….
Για να χαλαρώσουμε την πίεση των ιμπεριαλιστών και να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος στην καθυστερημένη μας οικονομία, πρέπει να επωφεληθούμε από όλες τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις της πόλης και του χωρίου, που είναι χρήσιμες στην εθνική οικονομία και δεν προξενούν ζημία στο βιοτικό επίπεδο του λαού. Πρέπει να ενωθούμε με την εθνική αστική ταξη σ'ένα κοινό αγώνα. Η τωρινή μας πολιτική συνίσταται στο να περιορίσουμε τον καπιταλισμό
και όχι στο να τον καταστρέψουμε. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ 138-139, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από άρθρο του. 05/06/1949 )
[ Για τους μπολσεβίκους ήταν αρκετή η εργατική τάξη και η φτωχή αγροτιά για να επιτύχουν αυτά που αναφέρει παραπάνω ο Μάο ]
« Η άποψη μερικών, που ισχυρίζονται ότι μπορούμε να πετύχουμε την γρήγορη καταστροφή του καπιταλισμού και να μπούμε στον σοσιαλισμό, είναι λαθεμένη και δεν ταιριάζει στις συνθήκες της χωράς μας. »
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 154, Εκδ.Αναγνωστιδη, Από την έκθεση στο 3° Συνέδριο του ΚΚΚ. 1950 )
Τα δεκα προβλήματα που προκύψαν, έχουν σχέση με μια βασική αρχή : να αξιοποιήσουμε όλους τους θετικούς παράγοντες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χωράς, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν την υπόθεση του σοσιαλισμού Στο παρελθόν, είναι ακριβώς αυτή η αρχή, της αξιοποίησης όλων των θετικών παραγόντων, που εφαρμόσαμε για να βάλουμε τέλος στην κυριαρχία του ιμπεριαλισμού, της φεουδαρχίας και του γραφειοκρατικού καπιταλισμού, και για να κερδίσουμε την νίκη της λαϊκοδημοκρατικής επανάστασης …….
Τώρα εφαρμόζουμε την ιδία αρχή στη σοσιαλιστική επανάσταση και στη οικοδόμηση ενός σοσιαλιστικού Κράτους. Αλλά. στη δαυλιά μας, μπαίνουν ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι οι αδυναμίες και τα λάθη που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης της Σοβιετικής Ένωσης και που αποκαλύφθηκαν τελευταία, θα θέλαμε να κάνουμε την ιδια παρέκκλιση ; »
[ Μάο Τσε Τουνγκ, «Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις, 25/ 04/ 1956, Μορφωτικές Εκδόσεις, ( 1977 ), σελ. 7 ]
Στη ρύθμιση της σχέσης ανάμεσα στη βαριά βιομηχανία από την μια μεριά και στην ελαφριά βιομηχανία και την αγροτική οικονομία από την άλλη, δεν έχουμε κάνει λάθη αρχής. Τα καταφέραμε καλύτερα από ότι η Σοβιετική Ένωση και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Σοβιετική Ένωση - οπου, για πολύ καιρό, η παραγωγή δημητριακών δεν είχε φτάσει στο επίπεδο-ρεκορ της προεπαναστατικής περιόδου - δεν υπάρχει στη χώρα μας, όπως δεν υπάρχουν ούτε και τα σοβαρά προβλήματα που γνωρίζουν ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σα συνεπεία μιας πολύ μεγάλης ανισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της βαριας βιομηχανίας. »
[ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις. 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδ., ( 1977 ), σελ. 8-9 ]
« Αλλά, πρέπει να αυξήσουμε το μερίδιο των επενδύσεων που προορίζονται για την αγροτική οικονομία και για την ελαφριά βιομηχανία.
Τι θα προκύψει από μια τέτοια αύξηση ; Πρώτα - Πρώτα θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε καλλίτερα τις ανάγκες του λαού και έπειτα, να επιταχύνουμε τη συσσώρευση κεφαλαίων πράγμα που θα επιτρέψει μια καλύτερη και εντατικότερη ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Και η βαριά βιομηχανία μπορεί επίσης να συσσωρεύσει κεφαλαίο, αλλά, στις οικονομικές συνθήκες που γνωρίζει σήμερα η χώρα μας, η συσσώρευση μέσω της ελαφριάς βιομηχανίας και της αγροτικής οικονομίας είναι πιο σημαντική και πιο γρήγορη .»
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις. 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις, ( 1977 ), σελ. 9 )
[ « Εξηλεκτρισμός = σοσιαλισμός ( Λένιν ), Η γραμμή του ΚΚΣΕ σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της ΕΣΣΔ. Σημαντική είναι η ανάλυση του Στάλιν σχετικά με την προτεραιότητα της ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας. )
« Σαν αποτέλεσμα του πολέμου αντίστασης στην αμερικανική επίθεση και βοήθειας στην Κορέα καθώς και σαν αποτέλεσμα μιας πολύχρονης εκπαίδευσης και σταθεροποίησης, ο στρατός μας δυνάμωσε και έγινε πιο ισχυρός από ότι ήταν ο Κόκκινος Στρατός της Σοβιετικής Ένωσης την παραμονή του Β" Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα βελτιώθηκε ο εξοπλισμός του. »
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις, ( 1977 ), σελ.
« Στη Σοβιετική Ένωση οι αγρότες πιέζονται υπερβολικά. Με μέτρα όπως αυτό που είναι γνωστό με την ονομασία της υποχρεωτικής παράδοσης,προαφαιρείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της σοδειάς τους και σε τιμές εξαιρετικά χαμηλές. Συσσωρεύοντας κεφαλαίο με αυτό το τρόπο παγώνουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ενθουσιασμό των αγροτών για την παραγωγή……..
Η δική μας πολιτική απέναντι στους αγρότες είναι διαφορετική από αυτή που ακολουθείται στη Σοβιετική
Ένωση. Μιας και σοβαρα λάθη έχουν γίνει στη Σοβιετική Ενωση στο θέμα αυτό, πρέπει να δώσουμε
ακόμα πιο μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση σωστών σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και στους αγρότες. »
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις. 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις, ( 1977 ), σελ16-17 )
« Η σχέση ανάμεσα στις κεντρικές αρχές και στις τοπικές διοικήσεις αποτελεί επίσης μια αντίθεση………
Δεν πρέπει, όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση, να τα συγκεντρώσουμε όλα στα χέρια της κεντρικής
αρχής, ούτε και να ασκούμε ένα πολύ άκαμπτο έλεγχο στις τοπικές διοικήσεις, χωρίς να αφήνουμε σ'αυτές κανένα περιθώριο πρωτοβουλίας. »
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977 , σελ 18-19 )
« Στη Σοβιετική Ένωση, η σχέση ανάμεσα στη ρωσική εθνότητα και στις μειονότητες είναι πολύ αντικανονική, και αυτό πρέπει να μας χρησιμεύσει για μάθημα. »
( ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Αεκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις, ( 1977 ), σελ. 23)
« Τελικά τι είναι καλύτερο, να έχουμε μόνο ένα κόμμα ή πολλά ; Όπως μας φαίνεται, είναι προτιμότερο να έχουμε πολλά κόμματα. Έτσι ήταν στο παρελθόν, και έτσι μπορεί να είναι στο μέλλον. Πρόκειται για την μακρόχρονη συνύπαρξη και τον αμοιβαίο έλεγχο.
Στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα πολλά δημοκρατικά κόμματα που ιδρύθηκαν κατά την διαρκεί του Αντιστασιακού πολέμου εναντία στην Ιαπωνία και της πάλης εναντία στον Τσαν-Και-Σεκ και αποτελούνται κυρία από στοιχεία της εθνικής αστικής τάξης και των διανοουμένων της. Στο σημείο αυτό η χώρα μας διαφέρει από την Σοβιετική Ένωση. Διατηρήσαμε σκόπιμα τα δημοκρατικά κόμματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζονται και εφαρμόζοντας απέναντι τους μια πολιτική ενότητας και πάλης. Πρέπει να ενωθούμε με όλες τις δημοκρατικές προσωπικότητες που, καλοπροαίρετα, μας κάνουν παρατηρήσεις…….
Μιας και υπάρχουν ακόμα στη Κινα τάξεις και η πάλη των τάξεων, δεν μπορεί παρά να υπάρξει μια αντιπολίτευση, με τη μια ή την άλλη μορφή. Παρά το γεγονός, ότι τα δημοκρατικά κόμματα και οι εξωκομματικές δημοκρατικές προσωπικότητες έχουν δηλώσει όλοι πως αποδέχονται την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας …….»
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977, σελ. 24-25)
« Ελπίζω ότι θα διεξάγετε καλά τη δαυλιά του ενιαίου μετώπου, με τρόπο τέτοιο που να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τα κόμματα αυτά και να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ τον ενθουσιασμό τους για να υπηρετήσουν τον σοσιαλισμό. »
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977,σελ. 26 )
« Όσον αφορά τους αντεπαναστάτες, για τους οποίους υπάρχουν αναμφισβήτητες αποδείξεις, είναι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που πρέπει να ξεκαθαρίζουν τις περιπτώσεις τους, αλλά οι υπηρεσίες δημοσίας ασφαλείας δε θα τους συλλαμβάνουν, οι δικαστικές αρχές δεν θα ασκούν δίωξη εναντία τους και τα δικαστήρια δεν θα δικάζουν. »
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977), σελ. 28)
« Είναι αναγκαίο να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα σ'αυτό που είναι σωστό και σ'αυτό που είναι λαθεμένο, τόσο στο εσωτερικό του Κόμματος, όσο και έξω από το Κόμμα. Πως πρέπει να μεταχειριζόμαστε
τους συντρόφους που έχουν κάνει λαθη ; …… Άλλοτε, όταν οι δογματικοί, με επικεφαλής το Βανγκ
Μινγκ, κρατούσαν στα χέρια τους την καθοδήγηση, το Κόμμα μας, υιοθετώντας τα άσχημα που υπήρχαν στην πρακτική του Στάλιν, έκαναν λάθη σ'αυτό το ζήτημα. Στην κοινωνία κρατούσαν σε απόσταση τις ενδιάμεσες δυνάμεις και στους κόλπους του Κόμματος, δεν επέτρεπαν στους συντρόφους να διορθώσουν τα λάθη τους και , να συνεχίσουν να κάνουν τη επανάσταση. »
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977, σελ. 31)
[ Έμμεσα προβάλει την γνωστή συκοφαντία της διεθνούς μπουρζουαζίας εναντία στον Στάλιν και την 3η Κομμουνιστική Διεθνή. ]
« Έχουμε ρίξει το σύνθημα που καλεί να διδασκόμαστε από άλλες χώρες και νομίζω πως είναι σωστό που το κάναμε αυτό ……
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάθε έθνος έχει τα ισχυρά σημεία του, αλλιώτικα πως θα μπορούσε να υπάρχει και να αναπτύσσεται; Από την άλλη πλευρά, κάθε έθνος έχει και τα αδύνατα σημεία του. Μερικοί φαντάζονται ότι ο σοσιαλισμός είναι το αποκορύφωμα της τελειότητας και ότι δεν παρουσιάζει κανένα ελάττωμα. Όχι βέβαια! Πρέπει να παραδεχτούμε, ότι κάθε πράγμα έχει και τα ισχυρά σημεία του και τα αδύνατα σημεία του ….. Αφού όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν δυο όψεις, γιατί εμείς να μιλούμε μόνο για τη μια ; Οι δυο όψεις θα υπάρχουν ακόμα και ύστερα από δέκα χιλιάδες χρονιά. Στο μέλλον, όπως και σήμερα, κάθε πράγμα θα έχει αμετάβλητα δυο όψεις, το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο. Με δυο λογία, υπάρχουν πάντα δυο όψεις και όχι μόνο μια. Το να λέμε ότι υπάρχει μόνο μια όψη, σημαίνει, ότι έχουμε συνειδητοποιήσει μόνο το ένα μέρος και όχι το σύνολο ……….
Ακριβώς μια τέτοια στάση οφείλουμε να υιοθετήσουμε και απέναντι στη πείρα της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Από έλλειψη καθαρών αντιλήψεων σ'αυτό το πρόβλημα, μερικοί από μας έφτασαν στο να μιμηθούν τα αδύνατα σημεία τους. Όταν τα μιμήθηκαν αυτά, θεωρώντας τους εαυτούς τους σπουδαίους, αυτοί από τους οποίους τα πήραν, τα είχαν πια αποβάλει, και τελικά αναγκάστηκαν να κάνουν επικίνδυνες ακροβασίες για να ξαναβρούν τις θέσεις τους …….»
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σγεσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977, σελ. 33- 34)
« Αυτοί που στη Σοβιετική Ένωση, εκθείαζαν τον Στάλιν ανεβάζοντας τον ως τα σύννεφα ξαφνικά τον έριξαν πιο χαμηλά από τη γη. Στη χώρα μας υπάρχουν μερικοί που έκαναν το ίδιο : Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματός μας υποστηρίζει ότι οι αρετές και τα λάθη του Στάλιν είναι στην αναλογία των επτά προς τρία και ότι ο Στάλιν παραμένει ένας μεγάλος μαρξιστής. Ξεκινώντας ακριβώς από αυτή την εκτίμηση, γράψαμε το άρθρο με το τίτλο «Για την ιστορική πείρα της δικτατορίας του προλεταριάτου». Η τέτοια εκτίμηση είναι πολύ σωστή. Ο Στάλιν έκανε μερικά λάθη σε σχέση με τη Κίνα. Εδώ βρίσκεται η πηγή του αριστερού τυχοδιωκτισμού του Βανγκ Μινγκ, προ το τέλος του Δεύτερου επαναστατικού εμφυλίου πολέμου και του δεξιού του οπορτουνισμού στη αρχή του Αντιστασιακού πολέμου εναντία στην Ιαπωνία. Κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού Πολέμου, ο Στάλιν, στην αρχή. δεν μας άφηνε να κάνουμε την επανάσταση. υποστηρίζοντας ότι ένας εμφύλιος πόλεμος θα απειλούσε να καταστρέψει το κινέζικο έθνος. Έπειτα, όταν ο πόλεμος ξέσπασε, έδειξε σκεπτικισμό απέναντι μας. Όταν κερδίσαμε τον πόλεμο. υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για μια νίκη όπως εκείνη του Τίτο. και, το 1949 και το 1950 άσκησε μια πολύ μεγάλη πίεση πάνω μας. Αλλά, παρόλα αυτά, εμείς δεν παύαμε να θεωρούμε, ότι οι αρετές και τα λάθη του Στάλιν, είναι στην αναλογία των επτά προς τρία. Αυτή είναι μια στάση αμερόληπτη.»
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977, σελ. 35 )
[ Απ’ο το Μάο Τσε Τουνγκ πληροφορούμαστε την γνώμη του Στάλιν για τη γραμμή του Κ.Κ.Κίνας και επιβεβαίωνεται ως διορατικός κομμουνιστής ηγέτης ]
«Πρεπει να απορρίψουμε και να κριτικάρουμε αποφασιστικά το σάπιο σύστημα και τη σάπια ιδεολογία της αστικής τάξης των ξένων χωρών. Αλλα, αυτό δεν μας εμποδίζει να διδαχτούμε από τις προχωρημένες επιστήμες, και την προχωρημένη τεχνική των καπιταλιστικών χωρών, καθώς και απ'αυτό που είναι επιστημονικό στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Στη βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, οι επιχειρήσεις έχουν μια υψηλή απόδοση με ένα περιορισμένο προσωπικό και υπερέχουν επιχειρηματικά. Απ'όλα αυτά, εμείς πρέπει να διδαχτούμε ευσυνείδητα, στο φως των άρχων μας, έτσι ώστε να καλυτερέψουμε την δαυλιά μας. »
(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ, Για τις Δέκα Μεγάλες Σχέσεις, 25/ 04/ 1956. Μορφωτικές Εκδόσεις-1977, σελ. 36)
« Η νίκη της αστικής δημοκρατικής επανάστασης και της σοσιαλιστικής επανάστασης, καθώς και οι επιτυχίες
μας στη σοσιαλιστική οικοδόμηση έχουν αλλάξει πολύ γρήγορα την όψη της παλιάς Κίνας…….Κάτω από την
ηγεσία της εργατικής τάξης και του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα 600 εκατομμύρια άνθρωποι μας, στενά συνενωμένοι, αφιερώνονται στο μεγαλιώδικο έργο της σοσιαλιστικής οικοδομήσεις.
( Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 101-102, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Ανακεφαλαιώνοντας, οι σοσιαλιστικές σχάσεις παραγωγής δημιουργήθηκαν κιόλας και ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,…..»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. σελ. 118, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Το τελευταίο έτος, όταν το σοσιαλιστικό καθεστώς είχε ουσιαστικά εγκαθιδρυθεί ……..»
( Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 149, Εκδ.Καραναση, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Στο σημερινό στάδιο, που είναι η περίοδος της σοσιαλιστικής οικοδομήσης, όλες οι κοινωνικές τάξεις και τα στρώματα και όλες οι κοινωνικές ομάδες που επιδοκιμάζουν και υποστηρίζουν αυτή την οικοδόμηση και συμμετέχουν σ'αυτή διαμορφώνουν τον λαο ….. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ 102- 103, Εκδ.Καραναση, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Στους κόλπους του λαού, οι αντιθέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους δεν είναι ανταγωνιστικές και οι αντιθέσεις ανάμεσα στις τάξεις των εκμεταλλευτών και τις τάξεις των εκμεταλλευομένων κάτω από τη ανταγωνιστική μορφή τους, παρουσιάζουν μια μη ανταγωνιστική μορφή……»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 102, Εκδ.Καραναση, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Στη χωρα μας, οι αντιθέσεις ανάμεσα στην εργατική τάξη και την εθνική αστική τάξη αποτελούν μέρος των αντιθέσεων που εκδηλώνονται στους κόλπους του λαού. Η ταξική πάλη αναμεσα στην εργατική τάξη και την εθνική αστική τάξη διαφέρει γενικά από τον τομέα της ταξικής πάλης στους κόλπους του λαού, γιατί, στη χώρα μας, η εθνική αστική τάξη έχει ντυθεί ένα διπλό χαρακτήρα. Στη περίοδο της αστικής επανάστασης παρουσίαζε ένα επαναστατικό χαρακτήρα, μα ταυτόχρονα ειχε την τάση νάρθει σε συμφωνία με τον εχθρό. Στην περίοδο σοσιαλιστικής επανάστασης, εκμεταλλεύεται την εργατική τάξη και αποκομίζει απ'αυτή κέρδη, αλλα ταυτόχρονα υποστηρίζει το σύνταγμα και φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Αυτή ξεχωρίζει από τους ιμπεριαλιστές, τους γαιοκτήμονες και την γραφειοκρατική αστική τάξη. Οι αντιθέσεις που την αντιπαραθέτουν στην εργατική τάξη είναι αντιθέσεις ανάμεσα σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους' είναι βέβαια ανταγωνιστικής φύσης. Εντούτοις, στις συγκεκριμένες συνθήκες τη; χώρας μας. οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σ; αυτές τις δυο τάξεις απορούν να μεταμορφωθούν σε μη ανταγωνιστικές αντιθεσεις και να δεγθουν ma ειρηνικη λύση αν συίητηθουν κατά τροπο δίκαιο.»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 104, , Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Αλλα το σοσιαλιστικό καθεστώς που πάει να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας, η εγκατάσταση του δεν τελείωσε ακόμα και δεν είναι ακόμα στερεωμένο. Στις μικτές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στο κεφαλαίο του κράτους, οι καπιταλίστες έχουν ένα προσδιορισμένο συμφέρον στο κεφαλαίο τους, υπάρχει λοιπόν πάντα εκμετάλλευση από την άποψη της ιδιοκτησίας, αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα ένα χαρακτήρα ολοκληρωτικά σοσιαλιστικό. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 117, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Οι πλατιές μάζες αποδέχονται ευνοϊκά το νέο καθεστώς, αλλά δεν το έχουν ακόμα συνηθίσει Αυτό
σημαίνει ότι το καθεστώς μας χρειάζεται χρόνο για να υψωθεί και να στερεωθεί, για να συνηθίσουν οι λαϊκές μάζες σ'αυτό το νέο λαϊκό καθεστώς……»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 120, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
[ Συνηθίζεται η εκμετάλλευση άνθρωπου από άνθρωπο ; Συνηθίζεται ο πλουτισμός μιας χούφτας ανθρώπων σε βάρος των πλατιών λαϊκών μαζών ; Συνηθίζεται να βλέπεις τα πρώην αφεντικά, τους τσιφλικάδες και τους πλουσίους αγρότες να στήνουν βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις ; ]
«……..η αντίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την εθνική αστική τάξη χαρακτηρίστηκε από μας σαν μια
αντίθεση στου κόλπους του λαού. Αυτή η αντίθεση έχει λυθεί ολοκληρωτικά ; Οχι, δεν λύθηκε ακόμα. Χρειάζεται ακόμα ένας ορισμένος χρόνος για να λυθεί ολοκληρωτικά……………
Όταν οικοδομείται μια σοσιαλιστική κοινωνία, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη ν'αναδιαπαιδαγωγηθεί, οι εκμεταλλευτές οπως και οι εκμεταλλευόμενοι. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 131, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Οι καπιταλίστες είναι τόσο τέλειοι ώστε να μην έχουν, αυτοί, πια ανάγκη να αναδιαπαιδαγωγηθούν ; Μερικοί λένε ότι η κινέζικη αστική τάξη δεν έχει. πια σήμερα το διπλό χαρακτήρα της, ότι δεν έχει πια παρά ένα μόνο χαρακτήρα. Είναι αλήθεια αυτό ; Όχι. Από την μια μεριά, τα αστικά στοιχεία έγινα κιόλας μέλη του διοικητικού προσωπικού των μικτών επιχειρήσεων και πάνε να μεταμορφωθούν από εκμεταλλευτές σε εργαζομένους, που ζουν από τη δική τους εργασία. Από την άλλη μεριά, παίρνουν ακόμα απ'αυτές τις επιχειρήσεις ένα καθορισμένο κέρδος για το κεφαλαίο τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι απαλλαγμένοι πλήρως από τον εκμεταλλευτικό τους χαρακτήρα. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. σελ. 132, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Στη διάρκεια. των λίγων χρονών που πάνε να κυλήσουν, η πλειοψηφία των βιομηχάνων και των έμπορων μπήκαν θεληματικά στη μελέτη και. σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο. Η αναδιαπαιδαγώγηση των βιομηχάνων και
των έμπορων δεν μπορεί, κατά βάθος, να πραγματοποιηθεί παρά στη πορεία της δουλειάς τους……….
Καταλαβαίνουν, από τη δική τους εμπειρία, ότι η συνέχιση της μελέτης και της αναδιαπαιδαγώγησής τους είναι επικερδής. Η ιδέα ότι δεν είναι πια αναγκαίο να μελετούν και να αναδιαπαιδαγωγούνται δεν παρουσιάζει καθόλου την άποψη της πλειοψηφίας των βιομηχάνων και των έμπορων∙ οι μονοί που σκέφτονται έτσι είναι ένας μικρός αριθμός ανάμεσα τους. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 133, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Οι αλλαγές, που συντελέστηκαν στο σοσιαλιστικό καθεστώς μας και η κατάργηση, ουσιαστικά της οικονομικής βάσης της αστικής ιδεολογίας……»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 135, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
[ Λέει ψέματα, δημαγωγεί. Στη Κίνα, το 1957, υπήρχε η οικονομική βάση της αστικής ιδεολογίας, υπήρχαν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, υπήρχε η λεγόμενη εθνική αστική τάξη, βιομήχανοι και έμποροι]
« Θα χρειαστεί ακόμα αρκετά μεγάλος χρόνος για να τελειώσει η πάλη ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό στη χώρα μας. Ο λόγος γι'αυτό είναι ότι η επίδραση της αστικής τάξης και των διανοουμένων, που έρχεται από την παλιά κοινωνία, θα υπάρχει μακρόχρονα στη χώρα μας, καθώς και η ταξική τους ιδεολογία. Τα στοιχεία της αστικής τάξης και των διανοουμένων που προέρχονται από την παλιά κοινωνία, είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία πατριώτες, θέλουν να υπηρετήσουν την σοσιαλιστική πατρίδα τους στη πλήρη ανάπτυξή της και καταλαβαίνουν ότι αν απομακρυνθούν από την υπόθεση του σοσιαλισμού και του εργαζόμενου λαού, που καθοδηγείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν θα είχαν πουθενά να στηριχθούν και δεν θα είχαν πια λαμπρές προοπτικές για το μέλλον. »
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 144, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Το σύνθημα « μακρόχρονη ειρήνη και αμοιβαίος έλεγχος » είναι επίσης προϊόν των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών της χωράς μας. Δεν διατυπώθηκε ξαφνικά, ωρίμασε στη διαρκεί πολλών χρονών. Η ιδέα της μακρόχρονης συνύπαρξης είναι, από πολύ καιρό, ζωντανή στη πατρίδα μας. Το τελευταίο έτος, όταν το σοσιαλιστικό καθεστώς είχε ουσιαστικά εγκαθιδρυθεί, αυτό το σύνθημα διατυπώθηκε καθαρά. Γιατί πρέπει να υιοθετήσουμε την μακρόχρονη συνύπαρξη των δημοκρατικών κομμάτων της αστικής τάξης και της μικροαστικής τάξης με το κόμμα της εργατικής τάξης; Διότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην εφαρμόσουμε την πολιτική της μακρόχρονης συνύπαρξης με όλα τα πολιτικά κόμματα που εργάζονται ειλικρινά για την ενότητα του λαού στην υπόθεση του σοσιαλισμού και τα οποία έχουν την εμεμπιστοσύνη του λαού.»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 149, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
« Όσον αφορά τη γνώμη μας αν τα δημοκρατικά κόμματα θα μπορέσουν να υπάρξουν σε μια μακρόχρονη περίοδο, αυτό δεν καθορίζεται απλώς από μόνη την επιθυμία του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτό εξαρτάται επίσης από τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν τα δημοκρατικά κόμματα, αυτό εξαρτάται από την εμπιστοσύνη την οποία θα χαίρουν στο λαό.
Ο αμοιβαίος έλεγχος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα υπάρχει επίσης κιόλας από πολύ παλιά, με την έννοια ότι δίνονται αμοιβαία συμβουλές και κριτικάρονται αμοιβαία. Ο αμοιβαίος έλεγχος δεν είναι φυσικά μονόπλευρος : το κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να ελέγχει τα δημοκρατικά κόμματα και αυτά εδώ μπορούν επίσης να ελέγχουν το κομμουνιστικο κόμμα ……
Να γιατί ελπίζουμε ότι τα δημοκρατικά κόμματα θα δώσουν την αναγκαία προσοχή στην ιδεολογική αναδιαπαιδαγώγηση και θα επιδιώξουν μαζί με το κομμουνιστικό κόμμα την μακρόχρονη συνύπαρξη και τον αμοιβαίο έλεγχο. για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καινούργιας κοινωνίας.»
(Μάο Τσε Τουνγκ, Τέσσερα Φιλοσοφικά Δοκίμια, σελ. 150-151, Εκδ.Καραναση, Από το έργο του Μάο : Για την σωστή λύση των αντιθέσεων στου κόλπους του λαού, 19 / 07 / 1957 )
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
( Απόφαση της Κεντρικής Λαϊκής Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 1 Οκτωβρίου 1949 )
" Από εκμεταλλευόμενος, ο κινέζικος λαός, γίνεται κύριος μιας καινούργιας κοινωνίας και ενός νέου κράτους. Αντικατέστησε την κυβέρνηση του αντιδραστικού, φεουδαρχικού, ληστρικού, φασιστικού και δικτατορικού Κουομιτάγκ, με το καθεστώς της δικτατορίας της λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, που αντιπροσωπεύει τη μορφή κρατικής εξουσίας του εθνικού και δημοκρατικού μετώπου των εργατών, των αγροτών, του οργανωμένου λαου, της εθνικής αστικής τάξης και των πατριωτικών δημοκρατικών στοιχείων. Αυτή η εξουσία στηρίζεται στη συμμαχία των εργατών και αγροτών κάτω από την καθοδήγηση της εργατικής τάξης.
Η λαϊκή συμβουλευτική πολιτική επιτροπή Κίνας αποτελείται από τους αντιπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, από όλα τα κόμματα και τις δημοκρατικές ομάδες, από τις λαϊκές οργανώσεις όλων των περιοχών, από τον εθνικό απελευθερωτικό στρατό, από τις εθνικές μειονότητες, από Κινέζους του εξωτερικού και από πατριωτικά δημοκρατικά στοιχεία. Αντιπροσωπεύει τη μορφή οργάνωσης του ενιαίου μετώπου των δημοκρατικών της Κίνας"
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 158 )
" ( Η Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας ) πρέπει να προστατέψει την κοινωνική ιδιοκτησία του Κράτους, καθώς και τη συνεταιρική ιδιοκτησία, να κατοχυρώσει τα οικονομικά συμφέροντα και την ατομική ιδιοκτησία των εργατών, των αγροτών, των μικροαστών και της εθνικής αστικής τάξης."
( Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 159 )
" Άρθρο 26. Βασική αρχη της ανοικοδόμησης της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και η δημιουργία μιας ανθηρής οικονομίας, παίρνοντας υπόψη τα μαζικά και ατομικά συμφέροντα,
τα συμφέροντα εργασίας και κεφαλαίου………."
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 165 )
" Άρθρο 30. Η Λαϊκή κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τη δραστηριότητα και την ανάπτυξη όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων που είναι χρήσιμες για την εθνική ευημερία και για το καλό του λαού."
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 166 )
" Άρθρο 31.0 συνεταιριστικός τομέας ανάμεσα στο κράτος και το ιδιωτικό κεφαλαίο έχει το χαρακτήρα του κρατικού καπιταλισμού. Σε περίπτωση ανάγκης και δυνατότητας θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του ιδιωτικού κεφαλαίου προς την κατεύθυνση του κρατικού καπιταλισμού, όπως λ.χ. τη συνεργασία με τις κρατικές επιχειρήσεις , τη διεύθυνση επιχειρήσεων από κοινού με το κράτος και την ενοικίαση των κρατικών επιχειρήσεων και των κρατικών πλουτοπαραγωγικών πηγών σε ιδιώτες επιχειρηματίες. "
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 166 )
«Αρθρο 33. Η κεντρική λαϊκή κυβέρνηση θα καταστρώσει, όσο το δυνατό γρηγορότερα, ένα γενικό σχέδιο αποκατάστασης και ανάπτυξης των βασικών κλάδων της κρατικής και ιδιωτικής οικονομίας της χωρας»
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 167 )
" Αρθρο 37. Όλο το νόμιμο εμπόριο, κρατικό και ιδιωτικό, θα διατηρηθεί."
(Μάο Τσε Τουνγκ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Εκδ.Αναγνωστιδη, σελ. 169 )
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΑΣ ( ΕΚΔ.ΟΙΚΟΣ Γ.ΦΕΞΗ. 1964
1 9 5 4
" Η περίοδος που οδηγεί από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως την εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι μια περίοδο μεταβατική. Το θεμελιακό εργο του κράτους στη μεταβατική περίοδο είναι να πραγματώσει προοδευτικά τη σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση της χωράς και να ολοκληρώσει προοδευτικά τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της γεωργίας, της βιοτεχνίας καθώς και της κεφαλαιοκρατικής βιομηχανίας και εμπορίας."
( Από το προοίμιο του συντάγματος, Το Σύνταγμα της Νέας Κίνας, σελ. 75-76, εκδ.οίκος Φεξη.)
ΑΡΘΡΟ 1
Η λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι κράτος λαοκρατικό, που διευθύνεται από την εργατική τάξη και βασίζεται στη συμμαχία των εργατών και των αγροτών "
( Το Σύνταγμα της Νέας Κίνας, σελ. 81, εκδ.οίκος Φέξη. )
[ Η χώρα μας στη μεταβατική περίοδο έχει ακόμα την εθνική αστική τάξη. Είναι αναγνωρισμένο πως σε μια κοινωνία , όπου υπάρχει εκμεταλλευτική και εκμεταλλευομένη τάξη, ο ταξικός αγώνας υπάρχει πάντα. Αλλά χάρη σε ειδικές ιστορικές περιστάσεις στη χώρα μας (σελ 28).... Δεν είχαμε μόνο σύγκρουση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την εθνική αστική τάξη, είχαμε επίσης και μια συμμαχία μεταξύ τους, που υπάρχει ακόμα ….. πολλοί κεφαλαιοκράτες έχουν υψώσει το επίπεδο της πολιτικής τους κατανόησης και έδειξαν την προθυμία τους να δεχθούν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Αυτό κάνει μπορετό για το κράτος μας να υιοθετήσει την πολιτική του σταδιακού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κεφαλαιοκρατικής βιομηχανίας.
Στη μεταβατική περίοδο η εθνική αστική τάξη …. Μπορεί να δώσει μια οριστική συνεισφορά στο κράτος
σε πεδία όπως ……. και με την αποδοχή του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Στη μεταβατική περίοδο, η
εθνική αστική ταξη έχει μια καθορισμένη θέση στη πολιτική ζωη."
( Το Σύνταγμα της Νέας Κίνας, σελ. 2S-2$, εκδ.οίκος Φεξη, Από : Εισήγηση στο σχέδιο του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επεξηγηματικές παρατηρήσεις για τον χαρακτήρα του κράτους.)
ΑΡΘΡΟ 4
Η λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τα κρατικά της όργανα, στηριγμένη στις κοινωνικές δυνάμεις και μέσον της σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης και των σοσιαλιστικών μετασχηματισμών, εξασφαλίζει τη βαθμιαία κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης και την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας.
( Το Σύνταγμα της Νεας Κίνας, σελ. 82, εκδ.οικος Φεξη.)
2. Βήματα που πρέπει να γίνουν στη μεταβατική προς μια σοσιαλιστική κοινωνία
Το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζει …… Στη μεταβατική περίοδο της χωράς μας υπάρχουν ακόμα πολλοί
διαφορετικοί οικονομικοί τομείς. Η ιδιοκτησία των παραγωγικών μέσων στη χώρα μας ως
την ωρα πέφτει στις ακόλουθες κατηγορίες : κρατική ιδιοκτησία δηλαδή ιδιοκτησία παλλαϊκή ∙ συνεταιριστική ιδιοκτησία, δηλαδή συλλογική ιδιοκτησία των εργαζόμενων μαζών ∙ ιδιοκτησία των όσων δουλεύουν ατομικά
και κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία. Το κράτος….. ενθαρρύνει και καθοδηγεί τον μετασχηματισμό της
κεφαλαιοκρατικής βιομηχανίας και εμπορίας … σε διάφορες μορφές κρατικού καπιταλισμού και αντικατασταίνει προοδευτικά την κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία σε παλλαϊκή ιδιοκτησία. (σελ. 31 )………………… Στην οικονομία του κρατικού καπιταλισμού, από την μια μεριά η κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία δεν έχει ακόμα καταργηθεί και οι κεφαλαιούχοι μπορεί ακόμα να βγάζουν κέρδη, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούν πια ατιμώρητα να επιδιώκουν το κέρδος, σαν μόνο σκοπό τους. Με τη μεταβατική μορφή του κρατικού καπιταλισμού μπορούν να δημιουργηθούν ευνοϊκοί οροι για την ενδεχόμενη αντικατάσταση της κεφαλαιοκρατικής ιδιοκτησίας με την παλλαϊκή ιδιοκτησία…………(σελ. 33)
Η χώρα μας κατέχει ήδη μια όλο και αναπτυσσόμενη σοσιαλιστική κρατικο-ιδιωτική οικονομία, ενώ η καπιταλιστική οικονομία δεν είναι πια κυρίαρχη στη χώρα μας. Συνεπόμενα, η σοσιαλιστική επανάσταση στη
χώρα μας διαφέρει από την επανάσταση στις κεφαλαιοκρατικές χώρες_(σελ 34) ….. Κοντά στα άλλα, όπως
μνημονεύσαμε και παραπάνω, στη χώρα μας έχουμε μια σχέση συμμαχίας ανάμεσα στην εργατική τάξη και
την εθνική αστική τάξη. (σελ. 34) ….. Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κεφαλαιοκρατικής βιομηχανίας
και εμπορίας από το κράτος θα πραγματωθεί σταδιακά, σε μια σχετικά μακριά χρονική περίοδο …….. Θα
δώσουμε στους κεφαλαιούχους την αναγκαία ευχέρεια χρόνου ώστε να δεχτούν τον μετασχηματισμό βήμα προς βήμα, κάτω από την ηγεσία του κράτους και της εργατικής τάξης. (σελ 34-35) ………… Όλοι μας ξέρουμε ότι η πλουσιοχωρική οικονομία είναι κεφαλαιοκρατική οικονομία στο χωρίο ̇ οι πλούσιοι χωρικοί είναι το τελευταίο κατάλοιπο της εκμεταλλεύτριας τάξης στα χωριά. (σελ. 36)
Όσο βαστάει η μεταβατική περίοδος στη χώρα μας, δεν έχουμε μόνο σοσιαλισμό αλλά και
Καπιταλισμό….. Στο σημερινό στάδιο, η κεφαλαιοκρατική βιομηχανία και εμπορία έχουν ιδιοκτήτες, που
είναι ευεργετικές για την εθνική ευημερία και τη διαβίωση του λαού (σελ. 38)
( Από την εισήγηση για το σχέδιο συντάγματος)
ΑΡΘΡΟ 10
Το κράτος, συμφωνά με τον νόμο, προστατεύει το δικαίωμα των κεφαλαιούχων στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και άλλου κεφαλαίου
( Το Σύνταγμα της Νέας Κίνας, σελ. 85' εκδ.οίκος Φεξη.)
Το κράτος υιοθετείί, απέναντι στην κεφαλαιοκρατική βιομηχανία και στο κεφαλαιοκρατικό εμπόριο, μια πολιτική χρησιμοποίησης, περιορισμού και μετασχηματισμού …… το κράτος χρησιμοποιεί τους θετικούς παράγοντες της βιομηχανίας και του εμπορίου των κεφαλαιοκρατών …… (σελ 85-86)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου