Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄


Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄

ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ!!!
FREE photo hosting by Fih.gr
Μετά την ήττα της επανάστασης το 1848/49 ο
Ένγκελς και ο Μαρξ είδαν σαν πρώτο καθήκον τη θεωρητική δουλειά για να
αφομοιωθεί η πείρα της επανάστασης και να αναλυθούν οι οικονομικές σχέσεις
«που αποτελούν τη βάση ολόκληρης της πολιτικής κίνησης», ειδικότερα ο
μηχανισμός της οικονομικής κρίσης, που τη θεωρούσαν απαραίτητη προϋπόθεση μιας
νέας επαναστατικής ανόδου. Για να αναλύσει το μηχανισμό της οικονομικής κρίσης
ο Μαρξ βρίσκεται στην ανάγκη να μελετήσει τα νομισματικά και πιστωτικά
φαινόμενα…

Καρλ ΜαρξΚ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse).
Τόμος Α΄Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής
οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Β΄Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής
οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Γ΄Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Α΄ (Πολιτικό Καφενείο)

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Β΄ (Πολιτικό Καφενείο)


Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Γ΄ (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου