Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Κ. Μαρξ - Κριτική της πολιτικής οικονομίας


Κ. Μαρξ - Κριτική της πολιτικής οικονομίας

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
FREE photo hosting by Fih.gr
Η «Σύγχρονη Εποχή» , συνεχίζοντας την
προσπάθεια έκδοσης έργων των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν, εκδίδει το έργο του Κ. Μαρξ
«Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» σε νέα μετάφραση. Η έκδοση , πέρα από το
κυρίως έργο περιλαμβάνει ακόμα: «Την ιστορία συγγραφής του έργου» και σε
παραρτήματα, την «Εισαγωγή» και δυο άρθρα του Φρ. Ενγκελς που αναφέρονται στο
έργο. Το εξαιρετικό αυτό έργο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη διαμόρφωση της
μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Γράφτηκε από τον Καρλ Μαρξ στο διάστημα από
τον Αύγουστο του 1858 μέχρι το Γενάρη του 1859. Στην κριτική του στο περιοδικό
«Volk» ο Ενγκελς αναδεικνύει τη σημασία αυτού του βιβλίου για το «γερμανικό
προλεταριακό κόμμα» και δίνει έμφαση στην εφαρμοζόμενη μέθοδο του «διαλεκτικού
υλισμού». Ο ίδιος ο Μαρξ έγραφε στις 22.7.1859 στον Ενγκελς: «Σε περίπτωση που
γράψεις κάτι (για το βιβλίο), μην ξεχάσεις α) ότι ο προυντονισμός έχει
χτυπηθεί ως τη ρίζα, β) ότι ακριβώς στην πιο απλή μορφή, σε αυτήν του
εμπορεύματος, αναλύεται ο ειδικά κοινωνικός, και σε καμία περίπτωση απόλυτος,
χαρακτήρας της αστικής παραγωγής». Η συγγραφή του έργου αποτελεί το αποτέλεσμα
μιας δεκαπεντάχρονης πολύπλευρης επιστημονικής ερευνητικής εργασίας, στη
διάρκεια της οποίας ο Μαρξ μελέτησε έναν τεράστιο όγκο κοινωνικής και
οικονομικής βιβλιογραφίας και επεξεργάστηκε τα θεμέλια της οικονομικής του
διδασκαλίας.

Καρλ Μαρξ


Κ. Μαρξ - Κριτική της πολιτικής οικονομίας (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου