Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Πολιτική Οικονομία – Ζαν Μπαμπύ (Τόμος 1 και 2)Πολιτική
Οικονομία – Ζαν Μπαμπύ

FREE photo hosting by Fih.gr


(Τόμος 1
και 2)

” Ο κάτοχος
χρήματος που θέλει να δώσει αξία σε αυτό το χρήμα, πρέπει να βρει στην αγορά
ένα εμπόρευμα… Αυτό το εμπόρευμα υπάρχει πράγματι, είναι η εργατική δύναμη”.
Οι δύο τόμοι "Θεμελιώδεις νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας" του μαρξιστή
φιλοσόφου και οικονομολόγου Ζαν Μπαμπύ, που κατά τη γνώμη μου είναι το
καλύτερο εγχειρίδιο πολιτικής οικονομίας που κυκλοφορεί στα ελληνικά, καθώς
είναι μικρό, απλό, ακριβές, συνεπές και ευσύνοπτο, κυρίως όμως παρέχει τις
θεωρητικές βάσεις για τη μελέτη πιο σύνθετων έργων.


Ζαν ΜπαμπύPOLITIKH OIKONOMIA Jean Baby APOLITIKH OIKONOMIA Jean Baby b

1 σχόλιο: