Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Β. Ι. Λένιν. Φιλοσοφικά τετράδια (Άπαντα τ. 29)


Β. Ι. Λένιν. Φιλοσοφικά τετράδια (Άπαντα τ. 29)

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο 29ος ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ

FREE photo hosting by Fih.gr
Στα προτσές ανάπτυξης, η μια άρνηση
ακολουθεί την άλλη. Κάθε άρνηση αρνιέται την προηγούμενη και δίνει τη θέση της
στην επόμενη. Υπάρχει εξάρτηση στη σειρά των διαδοχικών αρνήσεων; Είναι οι
έννοιες της διαλεκτικής άρνησης αρκετές για να αντανακλάσουν τη διαλεκτική
ανάπτυξη; ή, αλλιώς, –είναι ανάπτυξη το ευθύγραμμο προτσές της αλλαγής της
διαλεκτικής άρνησης; Η κίνηση πρέπει να περιλαμβάνει διαδοχικές αλλαγές του
συστήματος. Αλλά η πράξη έχει οδηγήσει στη γενίκευση πως η κίνηση συμβαίνει
διαλεκτικά με ένα μη ευθύγραμμο τρόπο –με στροφές και γυρίσματα, επιστροφές
στο παλιό, και, με μια εμπλουτισμένη βάση, στα αρχικά σημεία. Όπως παρατήρησε
ο Β. Ι. Λένιν: «...και η αστρονομική και η μηχανική (πάνω στη γη) κίνηση, και
η ζωή των φυτών και των ζώων και των ανθρώπινων όντων –όλα αυτά έχουν
σφυροκοπήσει στα κεφάλια της ανθρωπότητας όχι μονάχα την ιδέα της κίνησης,
αλλά ακριβώς την κίνηση με επιστροφές στα αρχικά σημεία, δηλαδή τη διαλεκτική
κίνηση», (Πλήρη «Άπαντα», τόμ. 29, σελ. 308).

Β. Ι. Λένιν


29ος Τόμος των Απάντων του ΛένινΒ. Ι. Λένιν. Φιλοσοφικά τετράδια (Άπαντα τ. 29) (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου