Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ι. Ρούμπιν: Βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της αξίας του Μαρξ


Βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της αξίας του ΜαρξFREE photo hosting by Fih.gr

Ο Ρούμπιν γεννήθηκε το 1886 στη Ρωσία. Δραστήριος επαναστάτης, πήρε
μέρος στην επανάσταση του 1905. Μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του
προλεταριάτου στην ΕΣΣΔ εργάστηκε σαν καθηγητής της μαρξιστικής οικονομίας και
από το 1926 συνεργαζόταν στις έρευνες του Ινστιτούτου Μαρξ – Ένγκελς. Το 1930,
με διαταγή του Στάλιν, τον συνέλαβαν. Τον κατηγόρησαν ότι «μεταχειρίστηκε την
επαναστατική μέθοδο του Μαρξ στο πνεύμα του Χεγκελιανισμού». Τον φυλάκισαν,
του απέδοσαν την κατηγορία ότι ανήκε σε μια οργάνωση που δεν υπήρχε, τον
εξανάγκασαν να «ομολογήσει» πράξεις που ποτέ δεν έκανε, τον εξόρισαν, και
τελικά τον εξαφάνισαν. Η συνεισφορά του Ρούμπιν στη μελέτη του έργου του Μαρξ
είναι τεράστια. Ενάντια στις θεωρίες για «νεαρό» και «ώριμο» Μαρξ, η βαθιά
μελέτη του Ρούμπιν αποδεικνύει ότι η θεωρία της αξίας του Μαρξ μπορεί να
συλληφθεί στο σύνολό της μέσα στα πλαίσια της θεωρίας του φετιχισμού του
εμπορεύματος που αναλύει τη γενική δομή της εμπορευματικής οικονομίας.
Ολόκληρο το έργο του Ρούμπιν εξετάζει τη σχέση μεταξύ της έννοιας της
αλλοτρίωσης, της θεωρίας του φετιχισμού του εμπορεύματος και της θεωρίας της
αξίας, και δείχνει καθαρά ότι και οι τρεις αυτές θεωρητικές φόρμουλες είναι
προσεγγίσεις στο ίδιο πρόβλημα: στον προσδιορισμό της δημιουργικής
δραστηριότητας των ανθρώπων μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Ο Μαρξ εμβάθυνε
συνεχώς σ’ αυτές τις έννοιες συχνά άλλαζε την ορολογία, αλλά δεν σταμάτησε
ποτέ από τα «Χειρόγραφα του 1844» μέχρι και τον 3ο τόμο του
«Κεφαλαίου», να απασχολείται μ’ αυτές και να τις εμπλουτίζει. Το κείμενο που
δημοσιεύουμε είναι ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Ρούμπιν «Δοκίμια πάνω στη
Θεωρία της Αξίας του Μαρξ».

Ι. Ρούμπιν


{Ο Ρούμπιν γεννήθηκε το 1886
στη Ρωσία. Δραστήριος επαναστάτης, πήρε μέρος στην επανάσταση του 1905. Μετά την
εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου στην ΕΣΣΔ εργάστηκε σαν καθηγητής
της μαρξιστικής οικονομίας και από το 1926 συνεργαζόταν στις έρευνες του
Ινστιτούτου Μαρξ – Ένγκελς. Το 1930, με διαταγή του Στάλιν, τον συνέλαβαν. Τον
κατηγόρησαν ότι «μεταχειρίστηκε την επαναστατική μέθοδο του Μαρξ στο πνεύμα του
Χεγκελιανισμού». Τον φυλάκισαν, του απέδοσαν την κατηγορία ότι ανήκε σε μια
οργάνωση που δεν υπήρχε, τον εξανάγκασαν να «ομολογήσει» πράξεις που ποτέ δεν
έκανε, τον εξόρισαν, και τελικά τον εξαφάνισαν. Η συνεισφορά του Ρούμπιν στη
μελέτη του έργου του Μαρξ είναι τεράστια. Ενάντια στις θεωρίες για «νεαρό» και
«ώριμο» Μαρξ, η βαθιά μελέτη του Ρούμπιν αποδεικνύει ότι η θεωρία της αξίας του
Μαρξ μπορεί να συλληφθεί στο σύνολό της μέσα στα πλαίσια της θεωρίας του
φετιχισμού του εμπορεύματος που αναλύει τη γενική δομή της εμπορευματικής
οικονομίας. Ολόκληρο το έργο του Ρούμπιν εξετάζει τη σχέση μεταξύ της έννοιας
της αλλοτρίωσης, της θεωρίας του φετιχισμού του εμπορεύματος και της θεωρίας της
αξίας, και δείχνει καθαρά ότι και οι τρεις αυτές θεωρητικές φόρμουλες είναι
προσεγγίσεις στο ίδιο πρόβλημα: στον προσδιορισμό της δημιουργικής
δραστηριότητας των ανθρώπων μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Ο Μαρξ εμβάθυνε
συνεχώς σ’ αυτές τις έννοιες συχνά άλλαζε την ορολογία, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ
από τα «Χειρόγραφα του 1844» μέχρι και τον 3ο τόμο του «Κεφαλαίου»,
να απασχολείται μ’ αυτές και να τις εμπλουτίζει. Το κείμενο που δημοσιεύουμε
είναι ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Ρούμπιν «Δοκίμια πάνω στη Θεωρία της Αξίας
του Μαρξ».Ι.
Ρούμπιν
}
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr


Ι. Ρούμπιν - Βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας της αξίας του Μαρξ (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου