Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ: Αισθητική Μαρξιστική - Λενινιστική


Αισθητική Μαρξιστική - Λενινιστική

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟFREE photo hosting by Fih.gr

Το βιβλίο αυτό συντάχτηκε από
επιστημονικούς συνεργάτες στα ινστιτούτα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Τεχνών,
στο ινστιτούτο Παγκόσμιας λογοτεχνίας «Γκόρκη» της Ακαδημίας επιστημών της
ΕΣΣΔ στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της ΕΣΣΔ και από καθηγητές σε ανώτερες σχολές
Τεχνών. Προορίζεται για καθηγητές, φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε
ανώτερα ιδρύματα, για λογοτέχνες και καλιτέχνες, κι ακόμη για κάθε άτομο που
το απασχολούν τα προβλήματα της Αισθητικής. Η έκδοση της Αισθητικής που
κυκλοφορεί τώρα εδώ, σε Ελληνική μετάφραση, είναι από τις τελευταίες κι από
τις πιο επιμελημένες εργασίες πάνω στην Αισθητική, τόσο για τα προβλήματα που
πραγματεύεται όσο και για τον επιστημονικό χειρισμό τους και την ορθή
θεωρητική τους τοποθέτηση.

Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔΜαρξιστική-Λενινιστική Αισθητική (Πολιτικό Καφενείο)

1 σχόλιο: