Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ιστορικό Λεξικό του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος του Γιώργου Ν. ΑλεξάτουΙστορικό Λεξικό του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος του Γιώργου Ν.
Αλεξάτου

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η σύνταξη αυτού του Λεξικού
υπήρξε αντικείμενο πολύχρονης εργασίας, για τη συγκέντρωση και καταγραφή
στοιχείων της ιστορίας του ελληνικού εργατικού κινήματος, με τρόπο ώστε να
διευκολύνεται η μελέτη τους, καθώς βρίσκονται διάσπαρτα στη βιβλιογραφία και
τον Τύπο μιας μεγάλης ιστορικής περιόδου. Πρωταρχική επιδίωξη ήταν η χρηστική
αξία αυτής της δουλειάς που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό αγωνιστών και
μελετητών και σ' οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται γιʼ αυτή τη σημαντική και […]
καθοριστική συνιστώσα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που αποτέλεσε το
εργατικό κίνημα με την ευρύτερη έννοια του όρου. Όχι μόνο ως έκφραση των
συνδικαλιστικών μορφών οργάνωσης και των συνδικαλιστικών διεκδικητικών αγώνων
της εργατικής τάξης, αλλά με τη συμπερίληψη του συνόλου των πολιτικών και
ιδεολογικών μορφών εκδήλωσής του.

Γιώργος Ν. ΑλεξάτοςΓιώργος Ν. Αλεξάτος: Ιστορικό Λεξικό του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος –
Διαβάστε το

Κατά συνέπεια, το Λεξικό περιλαμβάνει αναφορές:
- Στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. […]
- Στα πολιτικο-ιδεολογικά ρεύματα και στους οργανωτικούς σχηματισμούς της ευρύτερης Αριστεράς, του σοσιαλιστικού και κομμουνιστικού, καθώς και του αντιεξουσιαστικού κινήματος. […]
- Σε εφημερίδες και περιοδικά της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, κυρίως αυτά που είχαν πανελλαδική απεύθυνση, καθώς και σε εκδοτικούς οίκους που συνδέθηκαν με την ιστορία του κινήματος.
- Σε βασικούς ιδεολογικο-πολιτικούς όρους, κυρίως όσον αφορά την έννοια που τους προσέδωσε η χρήση τους μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα και στην ελληνική Αριστερά.
- Σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος […]
- Σε κινήματα τα οποία συνδέθηκαν με το εργατικό κίνημα και αποτέλεσαν πεδία παρέμβασης της Αριστεράς […]
- Σε βιογραφικά στοιχεία:
[...]
Το Λεξικό συντάχθηκε με την παράθεση λημμάτων. Η επιλογή των αναφορών και η έκταση καθεμιάς απ' αυτές καθορίζεται απ' την ευρύτερα αναγνωρισμένη βαρύτητα και την ιστορική σημασία της, έτσι όπως εκτιμήθηκε απ' τον συντάκτη του Λεξικού. Προφανώς, τόσο σ' αυτή την προσπάθεια, όσο και κατά την παράθεση στοιχείων που αφορούν εκτιμήσεις ιδεολογικο-πολιτικού χαρακτήρα, υπεισέρχονται και στοιχεία που καθορίζει η ιδεολογική τοποθέτηση του συγγραφέα, αν και επιδίωξη ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποστασιοποίηση, ώστε το υποκειμενικό να μην υποκαθιστά την ανάγκη της αντικειμενικότητας. Έγινε, κατά συνέπεια, προσπάθεια να παρατεθούν τα ιστορικά στοιχεία και όπου χρειάστηκε να γίνει αναφορά και σε εκτιμήσεις και κρίσεις, επιδιώχτηκε η παράθεση των πιο σημαντικών απ' όσες έχουν κα¬τατεθεί, με όσο γινόταν πιο περιορισμένο σχολιασμό.
Ακριβώς επειδή το Λεξικό απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καταβλήθηκε προ¬σπάθεια να γραφτεί με τρόπο κατανοητό από οποιοδήποτε νέο ή εργαζόμενο που δεν είναι εξοικειωμένος με την ορολογία της Αριστεράς και αγνοεί σημαντικές πλευρές της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Με βάση αυτή τη στόχευση προτιμήθηκε ένας όσο γίνεται πιο απλός λόγος.
[…]
Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης
Μπορείτε να κατεβάσετε το Λεξικό, σε αρχείο PDF (13.83 ΜΒ), από την παρακάτω διεύθυνση:http://ifile.it/x4zo8nu/Istoriko_Leksiko_toy_Ellhnikoy_Ergatikoy_KInhmatos.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου