Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Μαρξ – Ένγκελς: Διαλεχτά Έργα - Δύο Τόμοι!


Μαρξ – Ένγκελς: Διαλεχτά Έργα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ!!!

FREE photo hosting by Fih.gr
Η συλλογή αυτή περίεχει τα
σπουδαιότερα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς που φωτίζουν και τα τρια συστατικά
μέρη του μαρξισμού: τη φιλοσοφία, την πολιτική οικονομία και το σοσιαλισμό. Ο
Μαρξ και ο Ένγκελς επεξεργάστηκαν κριτικά όλες τις καλύτερες επιτεύξεις της
ανθρώπινης σκέψης στο πεδίο της φιλοσοφίας, της πολιτικής οικονομίας και του
σοσιαλισμού, γενίκευσαν τη μακραίωνη πείρα των αγώνων των καταπιεζόμενων
τάξεων ενάντια στους υποδουλωτές τους και δημιούργησαν τη διδασκαλία του
επιστημονικού σοσιαλισμού, που αποτέλεσε μιαν επαναστατική ανατροπή και
εγκαινίασε μια καινούργια εποχή στην ανάπτυξη της κοινωνικής σκέψης.


Μαρξ - ΈνγκελςΜαρξ – Ένγκελς: Διαλεχτά έργα (Τόμος 1)Μαρξ – Ένγκελς: Διαλεχτά έργα (Τόμος 2)

1 σχόλιο: